Záznamy 1..10 z 2317
pre vyhľadávací výraz "RV=2005"

Ročenka Hasičského a záchranného zboru 2005. 1. vyd. Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR 20052005
Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Medzinárodný terorizmus, bezpečnosť a vláda zákona konaného v Bratislave 17. marca 2005. 1. vyd. Škvrnda, František 20052005
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo hospodárstva SR 2005
Slovaks in Canada from Vojvodina. 1. vyd. Miháľ, Ondrej 2005
Metodiky vývoje a údržby informačních systémů : Kategorizace : Agilní metodiky : Vzory pro návrh metodiky. 1. vyd. Buchalcevová, Alena 2005
Business Intelligence : Jak využít bohatství ve vašich datech. 1. vyd. Novotný, Ota - Pour, Jan - Slánský, David 2005
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. 1. vyd. Andričík, Marián 2005
Sexuálne zneužívanie deti ( Diagnostika a pomoc pri jeho zistení ). Kuchárová, Barbora 2005
CZH 2003 S a CZ 858 T. Klozík, Pavel - Chludil, Ivan 2005
Městské kamerové dohlížecí systémy - účinný prvek prevence kriminality 2005


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT