KNIHA ŽALMOV

90. kapitola

ŠTVRTÁ KNIHA (90-106)

1Modlitba Mojžiša, muža Božieho. Pane, ty si nám bol príbytkom z pokolenia na pokolenie. 2Prv ako boly splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Bôh! 3Pôsobíš to, aby sa smrteľný človek biedny navrátil až do prachu, a hovoríš: Navráťte sa, synovia človeka! 4Lebo tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, a jako stráž vnoci. 5Splavuješ ich ako povodeň; sú jako sen; za rána jako tráva, ktorá mizne. 6Toho istého rána, ktorého kvitne, sa mení; večer ju zotnú, a uschne. 7Lebo hynie od tvojho hnevu a sme predesení tvojou prchlivosťou. 8Položil si naše neprávosti pred seba, naše tajnosti do svetla svojej tvári. 9Lebo všetky naše dni idú ta pre tvoj búrlivý hnev; končíme svoje roky jako reč. 10Dní našich rokov je v tom sedemdesiat rokov, a keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť; lebo sa rýchle pominie, a my ta zaletíme. 11Ale kto zná silu tvojho hnevu, a že jaká je tvoja bázeň, taký je aj tvoj búrlivý hnev? 12Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. 13Navráť sa, Hospodine! Až dokedy? - A zľutuj sa nad svojimi služobníkmi! 14Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje dni. 15Obveseľ nás podľa dní, v ktorých si nás trápil, podľa rokov, v ktorých sme videli zlé. 16Nech sa vidí pri tvojich služobníkoch tvoje dielo a tvoja sláva nad ich synmi! 17Nech je ľúbeznosť Pána, našeho Boha, nad nami, a upevni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upevni dielo našich rúk!


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia