KNIHA ŽALMOV

118. kapitola

1Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2Nože nech povie Izrael, že jeho milosť trvá na veky. 3Nech povedia, dom Áronov, že jeho milosť trvá na veky. 4Nech povedia tí, ktorí sa boja Hospodina, že jeho milosť trvá na veky. 5Z úzkosti som volal na Hospodina, a vyslyšal ma; Hospodin ma postavil na priestranstvo. 6Hospodin je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?! 7Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia. 8Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v človeka. 9Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v kniežatá. 10Obkľúčily ma všetky národy, ale v mene Hospodinovom ich posekám. 11Obkľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hospodinovom ich posekám. 12Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hospodinovom ich posekám. 13Sotiť si ma mocne sotil, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením. 15Hlas plesania a spasenia je v stánoch spravedlivých. Pravica Hospodinova dokazuje silu. 16Pravica Hospodinova vyvyšuje; pravica Hospodinova dokazuje silu. 17Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky Hospodinove. 18Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti. 19Otvorte mi brány spravedlivosti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina! 20To je tá brána Hospodinova, ktorou vchádzajú spravedliví. 21Oslavovať ťa budem, lebo si ma vyslyšal a bol si mi spasením. 22Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla. 23Od Hospodina sa to stalo a je to divné v našich očiach. 24Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa v ňom! 25Prosím, Hospodine, spas! Prosím, Hospodine, daj zdaru! 26Požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Dobrorečíme vám, ktorí ste z domu Hospodinovho. 27Hospodin je Bôh a svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a doveďte až k rohom oltára. 28Ty si môj silný Bôh, preto ťa budem oslavovať; môj Bože, budem ťa vyvyšovať. 29Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia