EPIŠTOLA SVÄTÉHO PAVLA FILIPÄNOM

4. kapitola

Napomína k stálosti v Kristovi, jednomyseľnosti. Ukazuje, akí šťastní môžu a majú byť v ňom.

1A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi, milovaní! 2Evodiu napomínam i Syntychu napomínam, aby na jedno a na to isté myslely v Pánovi. 3a prosím aj teba, pravý Syzygu, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená v knihe života. 4Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! 5Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. 6O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Ukazuje svätý život, aký majú žiť.

8A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte, 9čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte, a Bôh pokoja bude s vami.

Vie mať i hojnosť i trpieť nedostatkom. No, je vďačný za pomoc.

10A veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste sa už raz rozzelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času. 11Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. 12Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť - v každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hojnosť aj trpieť nedostatkom. 13Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi. 14Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. 15A viete aj vy, Filipänia, že na počiatku evanjelia, keď som odišiel z Macedonie, niktorý sbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal, len vy sami. 16Lebo aj keď som bol v Tesalonike, i raz i dva razy ste mi poslali na to, čo som potreboval. 17Nie preto, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na váš účet. 18Ale ta mám všetkého a mám hojnosť; mám všetkého plno prijmúc od Epafrodita, čo ste poslali, ľúbeznú vôňu upokojujúcu, obeť, príjemnú, ľúbu a vzácnu Bohu. 19A môj Bôh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi. 20A Bohu a nášmu Otcovi nech je sláva na veky vekov. Ameň.

Pozdravy.

21Pozdravte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22Pozdravujú vás všetci svätí a najmä tí, ktorí sú z domu cisárovho. 23Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Ameň.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia