Klasifikácia: 05.2.1
- Andruchová, Jana - Debrecéniová, Janka - Bútorová, Zora - Marošiová, Lýdia - Sekulová, Martina - Šumšalová, Sylvia

Tu a teraz: sondy do života žien 45+. / Edit. Bútorová , Zora; Andruchová, Jana, Debrecéniová, Janka, Bútorová, Zora, Marošiová, Lýdia, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia. - 1. vyd. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2007. - 120 s.
slo

ISBN 978-80-88935-95-7

Anotácia:  Obsah
Keď sa z koníčka stane podnikanie: skúsenosti žien z Lučenca a okolia
Pracovné podmienky šičiek na severnom Slovensku
Keď rozhoduje sezónnosť... (pracovná situácia žien v turistickom regióne)
Situácia žien v okrese Humenné v kontexte migrácie za prácou do zahraničia
Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  4440 prezenčne, ostatné absenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 4440 voľná, 4441 voľná

- Filadefiová, Jarmila - Bosá, Monika - Kauppinen, Kaisa - Airila, Auli - Eskola, Kaisa - Šušmalová, Sylvia - Sekulová, MArtina - Marošiová, Lýdia - Debrecéniová, Janka - Andruchová, Jana - Mesochoritisová, Adriana - Böttcher, Angelika - Wolter, Isabella

Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. - 1. vydanie - Bratislava : Institute for Public Affairs, 2007. - 40 s.
eng;
slo

ISBN 978-80-88935-97-1

Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  Sig. 5296 prezenčne, iné absenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5296 voľná, 5298 požičanáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT