Klasifikácia: 03.3.2.6.1
- Šmausová, Gerlinda - Fulka, Josef - Haraway, Donna - Navrátilová, Jolanna - Kodíčková, Tereza - Šmídová, Iva - Lišková, Kateřina - Sintomer, Yves - Waaldijk, Kees - Baršová, Andrea - Toffler, Alvin - Hirschman, Albert - Murphy, Robert,F. - Oborná, Jana

Politika rodu a sexuální identity. / Edit. Barša, Pavel; aut. Šmausová, Gerlinda, aut. Fulka, Josef, aut. Haraway, Donna, aut. Navrátilová, Jolanna, aut. Kodíčková, Tereza, aut. Šmídová, Iva, aut. Lišková, Kateřina, aut. Sintomer, Yves, aut. Waaldijk, Kees, aut. Baršová, Andrea, aut. Toffler, Alvin, aut. Hirschman, Albert, aut. Murphy, Robert,F., aut. Oborná, Jana. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 219 s. - (Sociální studia 7)
ISSN 1212-365X.
cze

ISBN 80-210-2834-3

Anotácia:  Obsah
STATI
TEORIE
G. Šmausová: Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví
J. Fulka: Od interpelace k performativu (Feminismus a konstrukce rodové identitz)
D. Haraway: Manifest kyborgů: věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého století
J. Navrátilová: Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti
SOCIOLOGIE
T. Kodíčková: Co je nám do Třetího světa aneb Zpráva o analýze českých akademických generových textů
I. Šmídová: Muži v české republice podle Jiných mužů
K. Lišková: Znásilnění jako téma druhé vlny feminismu
POLITOLOGIE ľ PRÁVO
Z. Sintomer: Rod a politické zastoupení: otázka parity ve Francii
K. Waaldijk: Cestou malých změn: jak se v Nizozemí prosadilo manželství partnerů téhož pohlaví?
A. Baršová: Partnerství gayů a lesbiček: kdy dozraje čas pro změnu?
NOSTALGICKÁ RECENZE
Toffler, A.: Šok z budoucnosti (I. Bystřičan)
Hirschman, A.: Rival Views of Market Society and Other Recent Essays (L. Fónadová)
RECENZE
Murphy, R. F.: Umlčené tělo (I. Bystřičan)
ROZHOVOR
Rozhovor s Marií Chřipkovou (J. Oborná)
ZPRÁVY A INFORMACE
Výzkum Rovné příležitosti mužů a žen ve vybraných českých podnicích (J. Navrátilová)
Kľúčové slová : 03.3.2.6.1
Poznámka:  2926 prezenčne, iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 2926 voľná, 3006 voľná

Klasifikácia: 01.1
Valdrová, Jana Decarli - Jarkovská, Lucie - Machovcová, Kateřina - Maříková, Hana - Šálek, Marek - Šmídová, Iva - Baršová, Andrea - Sokolová, Věra - Huňková, Markéta - Skřivánková, Klára - Navrátilová, Jolana - Lišková, Kateřina - Doležalová, Iva - Havelková, Hana - Sokačová, Linda - Dražilová, Dita

abc feminismu. / Valdrová, Jana Decarli; Jarkovská, Lucie, Machovcová, Kateřina, Maříková, Hana, Šálek, Marek, Šmídová, Iva, Baršová, Andrea, Sokolová, Věra, Huňková, Markéta, Skřivánková, Klára, Navrátilová, Jolana, Lišková, Kateřina, Doležalová, Iva, Havelková, Hana, Sokačová, Linda, Dražilová, Dita, Edit. Formánková, Lenka, Edit. Rytířová, Kristýna, GRU Šašinka, Radim. - Brno : NESEHNUTI, 2004. - 232 s.
cze

ISBN 80-903228-3-2

Anotácia:  Obsah: Genderové stereotypy
Mateřství a otcovství
Gay a lesbická problematika
Násilí páchané na ženách
Cena ženského těla
Historie a současnost feministického hnutí
Kľúčové slová : 01.1
Poznámka:  publikácia vyšla vďaka podpore Open Society Fund Praha
3727 prezenčne, ostatné absenčne
predtým príručná
Typ: Kniha - monografia (antológia) Signatúra: 3727 voľná, 4821 voľná, E0001 voľná

Klasifikácia: 05.3.3.4
Štěpánková, Martina - Čižinský, Martin

Registrované partnerství pro začínající. / aut. Štěpánková, Martina; aut. Čižinský, Martin, fotogr. Kohoutová, Kamila, aut. úv. Baršová, Andrea. - 1. vyd. - Brno : Gay a lesbická liga, 2006.
cze

ISBN 80-239-7821-7

Anotácia:  Brožura
Z obsahu:
Vznik brožury ľ proč, jak, pro koho
Co je to registrované partnerství
Vznik registrovaného partnerství
Zánik registrovaného partnerství
Právní důsledky uzavření registrovaného partnerství
Práva a povinnosti vznikající partnerkám a partnerům v důsledku neformálního soužití
Registrované partnerství a děti
Kľúčové slová : homosexualita; gej; lesba; registrované partnerstvo

English keywords: homosexuality; gay; lesbian; registered partnership
Poznámka:  Prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 4568 voľná

Klasifikácia: 04.3

Mužské právo : jsou právní pravidla neutrální? / edt Šimáčková, Kateřina; edt Havelková, Barbara, edt Špondrová, Pavla, aut. text. Andreska, Zuzana , aut. text. Baršová, Andrea , aut. text. Bílková, Veronika , aut. text. Candigliota, Zuzana , aut. text. Cásková, Klára , aut. text. Dušková, Šárka , aut. text. Fellegi, Zuzana , aut. text. Grochová, Martina , aut. text. Hanych, Monika , aut. text. Havelková, Hana , aut. text. Homfray, Šárka , aut. text. Honusková, Vera , aut. text. Hořejší, Adela , aut. text. Hrdá, Lucie , aut. text. Chmelová, Jiřina , aut. text. Janků, Linda , aut. text. Kalenská, Petra , aut. text. Kalla, Petr , aut. text. Khazalová, Gaby , aut. text. Koldinska, Kristina , aut. text. Kopa, Martin , aut. text. Kos Mottlová, Markéta , aut. text. Kosař, David , aut. text. Kvasnicová, Jana , aut. text. Lupačová, Hana , aut. text. Madleňáková, Lucia , aut. text. Majerčíková, Aneta , aut. text. Marková, Irena , aut. text. Molková Foukalová, Kristýna , aut. text. Nováková, Věra , aut. text. Obrovská, Lucie , aut. text. Petrová, Eva , aut. text. Platzerová, Barbora , aut. text. Procházka, Vojtěch , aut. text. Slačálek, Ondřej , aut. text. Šafařík, Radan , aut. text. Šipulová, Katarina , aut. text. Uhl, Pavel , aut. text. Uhlířová, Katěřina , aut. text. Urbániková, Marina , aut. text. Vikarska, Zuzana . - 1. vydání - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - 1031 strán, 24 cm, - (Právní monografie)
cze

ISBN 9788075987617

Anotácia:  Mužské právo aneb Jsou právní pravidla neutrální? (Kateřina Šimáčková)
Men's Law. Are Legal Rules Neutral?
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Čí je právo? Tři vlny feminismu a tři dimenze feministické kritiky práva (Pavla Špondrová)
Feminizmus, gender a právo (Barbara Havelková)
2. HISTORICKA PERSPEKTIVA
Kořeny právních nerovností v modernitě (Hana Havelková)
Československá národní revoluce 1918/1919: konec mužského řádu? (Andrea Baršová)
Role žen v československém disentu po roce 1968 a její odkaz pro polistopadový vývoj (Pavel Uhl)
3. MEZINARODNÍ PRAVO
Mezinárodní mužské právo? (Veronika Bílková)
Vývoj mezinárodního trestního práva v kontextu kriminalizace sexuálního násilí (Kateřina Uhlířová)
Ženy na cestě k míru, nejen v Kolumbii (Kristýna Molková Foukalová)
Zachráněny výkladem: genderová perspektiva posunu právní úpravy uprchlictví v evropském regionu (Věra Honusková)
Imigrační detence zranitelných osob aneb Není uprchlík jako uprchlík? (Linda Janků)
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí ľ jen další smlouva Rady Evropy? (Petra Kalenská)
4. NÁSILÍ A TRESTANÍ
Znásilnění: donucení k pohlavnímu styku násilím, či absence souhlasu? (Radan Šafařík)
Kdo se bojí Istanbulské úmluvy (Zuzana Fellegi)
Rozumějí soudy obětem násilných trestných činů? (Lucie Hrdá)
#Metoo v České republice aneb Obrana patriarchátu proti neexistujícímu hnutí (Barbara Havelková, Zuzana Andreska)
Ukradená intimita: sexuální obtěžování v online prostoru (Katarína Šipulová, Moníka Hanych)
Právo na nutnou obranu v situaci domácího násilí: formální rovnost u genderově motivovaného násilí v ČLR (Barbora Platzerová)
V Rusku na doživotí ľ ochrana "něžného pohlaví"? (Irena Marková)
5. ROZHODOVÁNÍ, POLITIKA, VEŘEJNÝ PROSTOR
Říkali jí ministerský rada. Opomíjí jazyk používaný v českém právu ženy? A vadí to? (Pavla Špondrová)
Poloviční politika (Markéta Kos Mottlová, Ondřej Slačálek)
Řekni, kde ty ženy jsou: Kam se ztrácejí české novinářky a proč by nás to mělo zajímat? (Martina Urbániková)
Výběrová řízení v univerzitním prostředí: lze zvýhodňovat méně zastoupené pohlaví? (Zuzana Vikarská)
Reaguje kolektivní vyjednávání na potřeby žen, nebo napomáhá udržovat stereotypy? (Šárka Homfray)
Sexistické dobré mravy a reklama (Jana Kvasnicová)
6. ŽENY V PRÁVNICKÝCH PROFESÍCH
Ženské právo? (De)feminizace a genderová segregace českého soudnictví v číslech (Marína Urbániková, David Kosař, Barbara Havelková)
Proč by měly být na vrcholných soudech silné ženy ľ soudkyně? (Martin Kopa)
Advokátkou s dětmi, či bez dětí? (Lucia Madleňáková)
ženy jako podvozek státního zastupitelství (Věra Nováková)
7. PÉČE, PRACE, RODINA A DĚTI
Je péče práce? (Zuzana Andreska)
Vážné provozní důvody jako nástroj diskriminace zaměstnankyň? (Lucie Obrovská)
Mohou si cizinky v České republice dovolit mít děti? (Klára Cásková)
Chudoba ľ ženská otázka for ever? (Kristina Koldinská)
Autista jde z kola ven, dočkáme se někdy změn? (Hana Lupačová, Jiřina Chmelová)
Zálohované výživné: dluh vůči českým samoživitelkám (Gaby Khazalová)
8. REPRODUKCE
Čekání romských žen na odškodnění za nucené sterilizace (Eva Petrová)
Porodnické násilí. Jak (staří) muži rozhodují o tělech (mladých) žen (Adéla Hořejší)
Jak byly vymýceny porodní báby v českých zemích (Zuzana Candigliota)
Právo na kojení aneb Kojení podporujeme, ale... (Aneta Majerčíková)
Jak se v Parlamentu mluví o ženách v souvislosti s asistovanou reprodukcí (Martina Grochová)
Náhradní mateřství v Česku ľ hájemství reprodukčních klinik (Martina Grochová)
9. LGBT*
Dvě matky? (Petr Kalla)
Rovný přístup k manželství (Vojtěch Procházka)
Pohlaví jako věc veřejná. Právo na uznání pohlavní identity trans lidí (Šárka Dušková)
Člověk mimo ženství a mužství. (O regulačních modelech NE/uznání intersexuality.) (Andrea Baršová)
Poznámka:  Dar Ľubica Kobová 2021
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6669 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT