Klasifikácia: 03.3.2.6
- Bačová, Viera - Bednaříková, Hana - Bosá, Monika - Kobová, Ľuba - Lacinová, Ľuba - Lišková, Kateřina - Minarovičová, Katarína - Szolnokiová, Juliana

Ružový a modrý svet : Rodové stereotypy a ich dôsledky. / Edit. Cviková, Jana; Edit. Juráňová, Jana, Bačová, Viera, Bednaříková, Hana, Bosá, Monika, Kobová, Ľuba, Lacinová, Ľuba, Lišková, Kateřina, Minarovičová, Katarína, Szolnokiová, Juliana, Red. Szolnokiová, Juliana, REC Kiczková, Zuzana, GRU Sapáková, Jana. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2003; Bratislava : Občan a demokracia, 2003. - 290 s.
slo

ISBN 80-89140-02-5

Anotácia:  Obsah:
Nerodíme sa ako ženy a muži (Pohlavie a rod)
"Správna žena" a "správny muž"
Obraz "správneho muža" a "správnej ženy" na Slovensku
Dobrodružstvá Huckleberryho Finna
Ako sa Lea nebála leva
O psovi, ktorý sa bál chlapca, ktorý sa bál psa
O Karkulke
Čo sa skrýva v knihách pre deti
Annin životopis
Winnetou
Pre ženy prijímajú svoje znevýhodnenia v spoločnosti? (Rôzne podoby používania a vnímania moci)
"Dobré" ženy si zaslúžia lásku a ochranu mužov
Rodové rozdiely v mzdách
XY. Identita muža
Ľudia sú rôzni, dokonca aj muži
Znovuobjavenie mužskosti
Babeta ide do sveta (Prvý kúsok knihy pre dievčatá)
Zrcadlo, zrcadlo, řekni (Imperatív mýtu krásy)
Obrazy mýtu krásy
Prečo je tá láska taká ťažká? (Riziká stereotypného vnímania sexuality)
Kedy je reklama sexistická?
Babeta ide do sveta (Druhý kúsok knihy pre dievčatá)
Prečo ženy zažívajú násilie (Nerovnováha moci medzi mužmi a ženami)
Mýty a fakty o násilí na ženách
Ako môžeme pomôcť
Červená karta násiliu mužov
Lebo aj ocko to robí
Skúsenosť a stereotyp (Sociálne kontexty materstva)
List otcovi
Otec a Osvienčim
Obraz rodiny
Revolúcia otcov
Rodiče bez křídel
O materskej praxi
Materstvo ako súčasť ženskej identity (Od individuálneho zážitku k solidarite)
Ľudia sú rôzni, dokonca aj ženy
Hračky, alebo nástroje? (Dodaatok k technológiám)
Aby sa dievčatá nebáli myši
Babeta ide do sveta (Tretí kúsok knihy pre dievčatá)
Myslia ženy inak? (Príroda verzus výchova)
Čo sa v škole o nerovnosti naučíš... (Rodové stereotypy v správaní a postojoch učitiel a učiteľov)
METODIKY
Ako na to alebo takmer návod na použitie
Zdanlivé rozdiely
Prerozdelenie výhod
"Ženské" a "mužské" činnosti
Premena
Janko a Marienka
Návšteva z vesmíru
Výherný žreb
Hra so slovami
Reklama
Učebnice pod mikroskopom
Konferencia o histórii
Kľúčové slová : 03.3.2.6
Poznámka:  3403 prezenčne, iné absenčne
3818-3826 dotlač v rámci projektu Equal
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 3263 voľná, 3264 voľná, 3265 voľná, 3266 voľná, 3267 voľná, 3282 voľná, 3403 rezervovaná, 3405 voľná, 3819 voľná, 3820 voľná, 3821 voľná, 3822 voľná, 3823 voľná, 3824 voľná, 3825 voľná, 3826 požičaná

Klasifikácia: 05.1.2.6
- Poliaková, Eva - Šulová, Lenka - Bosá, Monika - Kliment, Michal - Kišš, Igor

Upgrade pre sexuálnu výchovu : Zborník z konferencie "Alternatívy zodpovednej sexuálnej výchovy". / Edit. Bianchi, Gabriel; Poliaková, Eva, Šulová, Lenka, Bosá, Monika, Kliment, Michal, Kišš, Igor. - 1. vyd. - Bratislava : SAV VEDA, 2003. - 100 s.
slo

ISBN 80-224-0783-6

Anotácia:  Obsah:
I. História sexuálnej výchovy
Poliaková: Vývoj sexuálnej výchovy na Slovensku
Šulová: Sexuální výchova v ČR
II. Argumenty a názory
Šulová: Raný vývoj a formování sexuální identity dítěte
Lukšík: Rodové stereotypy
Bosá: Vzťah rodových stereotypov k zodpovednosti v sexuálnom živote
Kišš: Predmanželský sex a šírenie AIDS
III. Eticke a politické kontexty
Kliment: Základné princípy sexuálnej výchovy ako záväzok vyplývajúci z medzinárodných dokumentov OSN
Kišš: Antikoncepcia, interrupcia a umelé oplodnenie v zrkadle evanjelickej etiky
Bianchi: Sexualita ako politikum, sexualita a občianstvo
Kľúčové slová : 05.1.2.6
Poznámka:  3311 prezenčne, iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 3311 rezervovaná, 4033 voľná

Klasifikácia: 05.2
- Bosá, Monika - Červinková, Alice - Dudová, Radka - Jachanová Doležalová, Alexandra - Jensen, Heike - Petrovic, Jasna - Linková, Marcela - Lisowska, Ewa - Valentová, Marie - Skálová, Helena - Talves, Kairi

Women on the labour market: today and in the future : Textbook of international composite authors on equal opportunities on the labour market. / edt Machovcová, Kateřina; aut. Bosá, Monika, aut. Červinková, Alice , aut. Dudová, Radka , aut. Jachanová Doležalová, Alexandra, aut. Jensen, Heike , aut. Petrovic, Jasna , aut. Linková, Marcela , aut. Lisowska, Ewa , aut. Valentová, Marie, aut. Skálová, Helena , aut. Talves, Kairi . - Praha, Czech Republic : Gender Studies, o.p.s., 2007.
eng

Anotácia:  The publication follows up the international conference Future of Women on the Labour Market, which took place under the auspices of Kateřina Jacques, a Member of Parliament, in Prague in October 2007. The goal is to assess situation of women on the labour market, refer to persisting inequalities and inspire discussion about the future.
Gender equality policies need a thorough evaluation to prevent biased application, which may lead to cementing gender stereotypes instead of disrupting them.Texts address not only decision-makers, but they also represent a call for solidarity between women, since its lack often stands for a barrier in achieving equality.
Content
Foreword: Vladimír Špidla
Forevord: Kateřina Jacques
Foreword: Agniezska Rochon
Women and labour market ľ Poland, Czech and Slovak Republic
Ewa Lisowska
Perspective of women in the labour market: Helena Skálová
Flexicurity - flexibility through security:
Alexandra Jachanová Doleželová
Analysis of the impacts of a career break for motherhood on further
development of Czech womenĹs career: Marie Valentová
How to be a good mother ľ work-life balance strategies and the
hegemonic discourse of motherhood:
Radka Dudová
Flexible working patterns and work-life balance in Estonia: Kairi Talves Science as a profession: female scientists and their academic
career: Alice Červinková and Marcela Linková
Media Analysis: Gender Stereotypes behind the Pro-Equality Arguments:
Monika Bosá
Blind and Invisible: Discrimination of Women in the Workplace:
Male Face of Trade Unions - Jasna A. Petrovic
Work and Labour in the Information Society:
Opportunities and Challenges for WomenĹs Human Rights
Heike Jensen
Information about authors
About Gender Studies
Typ: Audiovizuálny dokument Signatúra: CD128 voľná

Klasifikácia: 05.2.1
Bútorová, Zora - Bosá, Monika - Filadelfiová, Jarmila - Gyárfášová, Oľga - Minarovič, Milan - Sekulová, Martina - Šumšalová, Sylvia - Velšic, Marián

Ona a on na Slovensku : Zaostrené na rod a vek. / Bútorová, Zora; Bosá, Monika, Filadelfiová, Jarmila, Gyárfášová, Oľga, Minarovič, Milan, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia, Velšic, Marián. - 1. vydanie - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008. - 365 s. - (Štúdie a materiály)
slo

ISBN 978-80-89345-10-6

Anotácia:  1. Zora Bútorová: Ženy a muži v priesečníku spoločenskách očalávaní
2. Zora bútorová, Jarmila Filadefiová: Ženy a muži zoči-voči narastajúcej pestrosti života
3. Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová: Aktívne starnutie ako výzva
4. Jarmila Filadelfiová, Zora Bútorová, Marián Velšic, Sylvia Šumšalová: Práca v živote žien a mužov
5. Zora Bútorová: Vnímanie rodovej rovnosti
6. Jarmila Filadefiová: Ženy, muži a súkromná sféra
7. Oľga Gyárfášová, Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová: Ženy a muži vo verejnom a politickom živote
8. Monika Bosá, Milan Minarovič, Martina Sekulová: Obrazy žien v slovenských médiách
Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  5148 prezenčne, ostatné absenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5148 voľná, 5235 požičaná, 5245 požičaná

Klasifikácia: 05.1.2.6
- Pietruchová, Oľga - Minarovičová, Katarína - Bosá, Monika - Priečková, Pavlína

Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl : v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. / Zost. Rovňanová, Lenka; Zost. Lukšík, Ivan, Zost. Lukšíková, Ľubica, Pietruchová, Oľga, Minarovičová, Katarína, Bosá, Monika, Priečková, Pavlína. - 1. vydanie - Bratislava : Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, o.z., 2007. - 154 s.
slo

ISBN 978-80-88720-10-2

Anotácia:  1. Sexuálna výchova v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu
2. Pomocné aktivity
3. Témy a aktivity
3.1 Fyzické a psychické zmeny v období dospievania
3.2 Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu
3.3 Anatómia a fyziológia pohlavných orgánov
3.4 Sexualita
3.5 Plánované rodičovstvo, antikoncepcia
3.6 Sexuálna orientácia
3.7 Sexuálne prenosné infekcie a prevencie HIV/AIDS
3.8 Sexuálne násilie a zneužívanie detí
3.9 Pohlavie, rod a rodové stereotypy
3.10 Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP)
Záver
Použitá literatúra
Prílohy:
1. Dotazník
2. Zoznam slov použiteľných pre dievčatá a chlapcov s vysvetlením
3. Termnológia k aktivite 3.3.4.1
4. Mix otátok a odpovedí o ľudskej sexualite 1
5.Mix otázok a odpovedí o ľudskej sexualite 2
6. Mix otázok a odpovedí o ľudskej sexualite 3
7. Mix tvrdení o ľudskej sexualite (1)
8. Mix tvrdení o ľudskej sexualite (2)
9. Metódy plánovaného rodičovstva - prehľadná tabuľka
10. Sexuálne prenosné infekcie - prehľadná tabuľka
11. Homosexualita - dotazník
12. Homosexualita - obrazce
Kľúčové slová : 05.1.2.6
Poznámka:  5166 Prezenčne
iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (príručka) Signatúra: 4430 voľná

Klasifikácia: 05.1.2.6
Vášáryová, Zuzana - Pietruchová, Oľga - Bosá, Monika - Minarovičová, Katarína - Rovňanová, Lenka - Lukšíková, Ľubica - Lukšík, Ivan

Pracovné listy pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl : v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. / Vášáryová, Zuzana; Pietruchová, Oľga, Bosá, Monika, Minarovičová, Katarína, Rovňanová, Lenka, Lukšíková, Ľubica, Lukšík, Ivan. - 1. vydanie - Bratislava : Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, 2007. - 96 s.
slo

ISBN 978-80-88720-11-9

Anotácia:  Teoretická časť - témy:
1. Telesné a citové zmeny v období dospievania
2. Vývin vzťahov - priateľstvo a láska
3. Anatómia a fyziológia pohlavných orgánov a starostlivosť o svoje telo
4. Sexualita a negatívny vplyv návykových látok na sexuálne správanie
5. Plánované rodičovstvo
6. Sexuálna orientácia
7. Sexuálne prenosné infekcie
8. Sexuálne násilie
9. Rod a pohlavie. Rodová rovnosť
10. Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva
Praktická časť:
O menštruácii
Sexuálny slovník
Moje srdce
Balón priateľstva
Sexuálny život - Kedy? prečo? načo?
Príbeh Abigail a Sindibádovi
Anatómia pohlavných orgánov muža a ženy 1
Anatómia pohlavných orgánov muža a ženy 2
Hráme sa so slovami
Príbeh o vzniku ľudského života 1
Príbeh o vzniku ľudského života 2
Čo k sebe patrí?
Hodnoty spojené so sexualitou
Antikoncepcia - úvod
Plánované rodičovstvo - metódy
AIDS - HIV - základné informácie
Čo je pravda o HIV/AIDS
Hľadanie - sexuálne prenosné infekcie
Čo by sa stalo, keby - zoznam inštitúcií
Hra na áno - nie - tvrdenia
Hra na áno - nie - kľúč správnych odpovedí
Hra so slovami
Návod na bozkávanie
Krátky test
Keď tradície bolia
Kľúčové slová : 05.1.2.6
Poznámka:  Prezenčne
Typ: Kniha - monografia (príručka) Signatúra: 5167 voľná, 4809 voľná

Klasifikácia: 05.2.1
- Bosá, Monika - Filadelfiová, Jarmila - Gyárfášová, Oľga - Minarovič, Milan - Sekulová, Martina - Šušmalová, Sylvia - Velšic, Marián

She and he in Slovakia : Gender and age in the period of Transition. / Edit. Bútorová, Zora; Bosá, Monika, Filadelfiová, Jarmila, Gyárfášová, Oľga, Minarovič, Milan, Sekulová, Martina, Šušmalová, Sylvia, Velšic, Marián. - 1. vydanie - Bratislava : Institute for public affairs, 2008. - 342 s. - (Studies and Opinions)
eng

ISBN 978-80-89345-14-4

Anotácia:  Foreword (Zora Bútorová)
1. Women and men in light of societyďs expectations (Zora Bútorová)
1.1 The Image of "The ideal woman" and "The ideal man"
1.2 Mature women and men as life models
2. Women, men and the increasing diversity of life (Zora Bútoroá, Jarmila Filadelfiová)
2.1 Changes in reproductive and partnership behavioe
2.2 Notions of ideal reproductive and partnership behavior
3. Active aging as a challenge (Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová)
3.1 Population in motion
3.2 Life stages and age in the eyes of women and men
3.3 Employment and retirement
4. Work in the life of women and men (Jarmila Filadelfiová, Zora Bútorová, Marián Velšic, Sylvia Šušmalová)
4.1 Women and men in labor market statistics
4.2 Work in the perception of women and men
5. Gender Equality in public perception (Zora Bútorová)
5.1 Status of women and men in society
5.2 Status of women over 45 on the labor market
6. Women, men and the private sphere (Jarmila Filadelfiová)
6.1 Ideal and actual gender division of domestic labor
6.2 Non-working time of women and men
6.3 Conflict between family and professional obligations
6.4 Material well-being and life satisfaction
7. Women and men in public life and politics (Oľga Gyárfášová, Zora Bútorová, Jarmila Filadefiová)
7.1 Perception of society and politics
7.2 Electoral behavior of women and men
7.3 Civic and political participation
8. Image of women in slovak media (Monika Bosá, Milan Minarovič, Martina Sekulová)
8.1 Searching for stereotypes of femininity and old age
8.2 Heralding a new approach
Conclusion (Zora Bútorová, Jarmila Filadefiová)
References
About the autors
About the artists of the edition (Zuzana Bartošová)
Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  Prezenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5267 voľná

- Filadefiová, Jarmila - Bosá, Monika - Kauppinen, Kaisa - Airila, Auli - Eskola, Kaisa - Šušmalová, Sylvia - Sekulová, MArtina - Marošiová, Lýdia - Debrecéniová, Janka - Andruchová, Jana - Mesochoritisová, Adriana - Böttcher, Angelika - Wolter, Isabella

Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. - 1. vydanie - Bratislava : Institute for Public Affairs, 2007. - 40 s.
eng;
slo

ISBN 978-80-88935-97-1

Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  Sig. 5296 prezenčne, iné absenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5296 voľná, 5298 požičaná

Klasifikácia: 05.2.2
- Béreš, Martin - Bosá , Monika - Bosý , Dávid - Filadelfiová, Jarmila - Minarovičová, Katarína

Učiteľky a riaditelia : Rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných školách . / Edit. Bosá, Monika; Edit. Filadelfiová, Jarmila, Béreš, Martin, Bosá , Monika, Bosý , Dávid, Filadelfiová, Jarmila, Minarovičová, Katarína. - 2009 - Prešov : EsFem, 2009. - 160 s.
slo

ISBN 978-80-970309-5-7

Anotácia:  Obsah
Úvod
Edičná poznámka
Monika Bosá: 1 Rod ako východisko
1.1 Rod
1.2 Rodové stereotypy
Katarína Minarovičová: 2 Rodové aspekty trhu práce a školstva
2.1 Duálny trh práce
2.3 Inštituácia školy v rodových súvislostiach
Jarmila Filadelfiová: 3 Náčrt situácie na slovenskom trhu práce a rezort školstva
3.1 Slovenský trh práce z rodovej perspektívy
3.2 Kvantitatívny obraz sektora školstva
Martin Béreš - Dávid Bosý: 4 Rodový audit stredných odborných škôl
4.1 Základný popis prostredia a kategórie škôl
4.2 Zastúpenie mužov a žien v riadiacich funkciách
4.3. Analýza predmetových komisií
4.4 Stredné odborné školy podľa zriaďovateľa
4.5Stredné odborné školy v krajoch
4.6 Klasifikácia stredných odborných škôl
4.6.1 Prvá klastrová analýza stredných odborných škôl
4.6.2 Druhá a tretia klastrová analýza stredných odborných škôl
4.7 Zhrnutie
Monika Bosá, Jarmila Filadelfiová, Katarína Minarovičová: 5 Možnosti pre pozitívnu zmenu
5.1 Rodové politiky - nástroj rodovej rovnosti
5.2 Rodovo citlivá výchova - predpoklad rodovej rovnosti
5.2.1 Východiská rodovo citlivej výchovy
5.2.2 Charakteristika rodovo citlivej výchovy
Zoznam príloh
Bibliografia
Kľúčové slová : 05.2.2
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5380 voľná, 5803 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT