- Filadefiová, Jarmila - Bosá, Monika - Kauppinen, Kaisa - Airila, Auli - Eskola, Kaisa - Šušmalová, Sylvia - Sekulová, MArtina - Marošiová, Lýdia - Debrecéniová, Janka - Andruchová, Jana - Mesochoritisová, Adriana - Böttcher, Angelika - Wolter, Isabella

Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. - 1. vydanie - Bratislava : Institute for Public Affairs, 2007. - 40 s.
eng;
slo

ISBN 978-80-88935-97-1

Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  Sig. 5296 prezenčne, iné absenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5296 voľná, 5298 požičaná

Klasifikácia: 04.4
- Bútora , Martin - Bútorová , Zora - Filadefiová, Jarmila - Godarsky, Ivan - Gyarfášová, Oľga - Kollár , Miroslav - Krivý, Vladimír - Mesežnikov, Grigorij - Szomolányi, Soňa - Timoracký, Marián - Učeň, Peter

Slovenské voľby '10 : Šanca na zmenu. / ed. Bútorvá, Zora; ed. Gyarfášová, Oľga, ed. Mesežnikov , Grigorij, ed. Kollár , Miroslav, aut. Bútora , Martin, aut. Bútorová , Zora, aut. Filadefiová, Jarmila, aut. Godarsky, Ivan, aut. Gyarfášová, Oľga, aut. Kollár , Miroslav, aut. Krivý, Vladimír, aut. Mesežnikov, Grigorij, aut. Szomolányi, Soňa, aut. Timoracký, Marián, aut. Učeň, Peter. - 1. vyd. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011. - 276 s. - (Štúdie a názory)
slo

ISBN 978-80-89345-29-8

Anotácia:  Z OBSAHU
Stredoeurópske kontexty a zahraničnopolitické implikácie
- Slobodné voľby v strednej Európe po dvadsiatich rokoch: čo vypovedajú o stave a perspektívach demokracie? (Soňa Szomolányi)
- Zahraničná politika Slovenska: kontinuita, zmeny, nové horizonty (Martin Bútora)
Politická scéna
- Parlamentné voľby 2010 a vývoj systému politických strán (Grigorij Mesežnikov)
- Konfliktné línie v parlamentných voľbách 2010 na Slovensku (Peter Učeň)
Spoločnosť a voliči
- Voliči v parlamentných voľbách 2010 - analýza volebných výsledkov (Vladimír Krivý)
- Trendy vo verejnej mienke a voličskom správaní (Zora Bútorová - Oľga Gyárfášová)
- Parlamentné voľby 2010 v rodovej perspektíve (Zora Bútorová - Jarmila Filadelfiová)
Témy, kampaň, komunikácia
- Kľúčové témy volebnej kampane (Ivan Godársky)
- Médiá a voľby 2010 (Miroslav Kusý)
- Podoby politickeho marketingu vo volebnej kampani 2010 (Marián Timoracký)
Volebná kampaň objektívom Pavla Demeša
Kľúčové slová : politika; politológia; voľby

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5568 voľná

Klasifikácia: 04.4
- Bútora, Martin - Mesežnikov, Grigorij - Morvay, Karol - Vašečka, Michal - Filadefiová, Jarmila - Kunder, Peter - Strážay, Tomáš - Korba, Matúš - Ivantyšin, Michal - Frank, Karol - Karpiš, Juraj - Salner, Andrej - Kubánová, Martina - Bačišin, Vladimir - Mrvová, Zuzana - Kling, Jaroslav - Kazda, Radovan - Huba, Mikuláš

Predsavzatia a skutočnosť II : Hodnotenie plnenia porgramového vyhlásenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. / ed. Kollár, Miroslav; aut. Bútora, Martin, aut. Mesežnikov, Grigorij, aut. Morvay, Karol, aut. Vašečka, Michal, aut. Filadefiová, Jarmila, aut. Kunder, Peter, aut. Strážay, Tomáš, aut. Korba, Matúš, aut. Ivantyšin, Michal, aut. Frank, Karol, aut. Karpiš, Juraj, aut. Salner, Andrej, aut. Kubánová, Martina, aut. Bačišin, Vladimir, aut. Mrvová, Zuzana, aut. Kling, Jaroslav, aut. Kazda, Radovan, aut. Huba, Mikuláš. - 1. vyd. - Bratislava : IVO - Inštitút pre verejné otázky, 2006. - 188 s.
slo

ISBN 80-88935-87-3

Anotácia:  "Niekoľko týždňov pred ukončením funkčného obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu ... Inštitút pre verejné otázky ... prichádza s publikáciou, v ktorej analytici a externí spolupracovníci IVO analyzovali činnosť všetkých členov vlády a vyhodnotili mieru plnenia predsavzatí, ktoré si vládny kabinet stanovil vo svojom programovom vyhlásení." (Z obalu publikácie)
Kľúčové slová : vláda; politička / politik; politika; ministerka / minister; ministerstvo

English keywords: central government; politician; politics; minister; ministry
Poznámka:  prezenčne; Dar vydavateľstva
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5672 voľná

Klasifikácia: 03.3.2
- Kolářová, Jitka - Mrozik, Agnieszka - Rutkowska, Ewa - Stefańczyk, Iwona - Cviková, Jana - Filadefiová, Jarmila - Gyarfášová, Oľga - Kobová, Ľubica - Pietruchová, Oľga - Kisselyova, Oksana - Kolomyets, Iryna

Gender Issues 2007 : The Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine. / ed. Wlodarczyk, Justyna; aut. úv. Rochon, Agnieszka, aut. úv. Grzybek, Agnieszka, aut. Kolářová, Jitka, aut. Mrozik, Agnieszka, aut. Rutkowska, Ewa, aut. Stefańczyk, Iwona, aut. Cviková, Jana, aut. Filadefiová, Jarmila, aut. Gyarfášová, Oľga, aut. Kobová, Ľubica, aut. Pietruchová, Oľga, aut. Kisselyova, Oksana, aut. Kolomyets, Iryna. - 1. vyd. - Varšava : Heinrich Böll Stiftung Regional Office Warsaw, 2008. - 148 s.
eng

ISBN 978-83-923467-6-0

Anotácia:  CONTENTS
Audit of family friendly policies: childcare facilities for children under 3 years of age. Brief summary of project results (Jitka Kolářová)
Who do we protect against violence? Two years of the act of 29/7/2005 on counteracting domestic violence - a critical report (Agnieszka Mrozik, Ewa Rutkowska, Iwona Stefańczyk)
Equal Pay for Equal Work? Aspects of the Gender Pay Gap (Jana Cviková, Jarmila Filadelfiová, Oľga Gyárfášová, Ľubica Kobová, Oľga Pietruchová)
The gender policy of the European Union: challenges for Ukraine (Oksana Kisselyova, Iryna Kolomyets)
Poznámka:  Prezenčne
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5808 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT