Klasifikácia: 03.1
Heise, Lori L. - Pitanguy, Jacqueline - Germain, Adrienne

Násilie páchané na ženách : Skrytá ujma na zdraví. / aut. Heise, Lori L.; aut. Pitanguy, Jacqueline, aut. Germain, Adrienne, Prekl. Červenčíková, Silvia, GRU Sapáková, Jana. - 1. vyd. - Humenné/Bratislava : Pro Familia/Aspekt, 1998. - 72 s.
slo

ISBN 80-967964-0-2

Anotácia:  Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť. Údaje pochádzajúce z celého sveta sú prehľadne členené a dokazujú, že násilie na ženách sa pácha vo vyspelých aj rozvojových krajinách a vo všetkých vrstvách. Publikácia obsahuje konkrétne odporúčania pre vlády, zdravotnícke organizácie a i. na rozpoznanie násilia páchaného na ženách a opatrenia proti nemu.
OBSAH
1.Úvod
2.Rozsah a vývoj problému
Definícia násilia páchaného na ženách
Rozsah problému
3.Základné poznatky o násilí páchanom na ženách
4.Zdravotné následky rodovo podmieneného násilia
Vplyv týrania zo strany intímnych partnerov na zdravie
Zdravotné následky znásilnenia a sexuálnych útokov
Zdravotné následky sexuálneho zneužívania detí a mladistvých
Zdravotné následky genitálnej mutilácie
Násilie páchané na ženách a zdravotnícky systém
5.Následky rodovo podmieneného násilia na zdravie a vývoj
Vplyv na sociálno-ekonomický vývoj
Vplyv na zdravie matiek
Vplyv na plánované rodičovstvo
Vplyv na prevenciu pohlavne prenášaných chorôb a AIDS
Následky na deťoch
6.Opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách
Reforma súdneho systému
Reforma systému zdravotnej starostlivosti
Preventívne programy
Programy na pomoc obetiam
Terapeutické programy pre páchateľov
7.Potreby výskumu
8.Záver
Kľúčové slová : 03.1
Poznámka:  1809 prezenčne; iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 1505 voľná, 1809 voľná, 1810 voľná, 5209 požičaná, 6121 voľná

Klasifikácia: 04.4.6.1
Germain, Adrienne - Kim, Theresa

Expanding Access to Safe Abortion : Strategies for Action. / Germain, Adrienne; Kim, Theresa. - New York : International Womenďs Health Coalition, 1998. - 46 s.
eng

Kľúčové slová : 04.4.6.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 2569 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT