Klasifikácia: 04.2.6.2
Magurová, Zuzana - Magurová, Hana

Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov. / aut. Magurová, Zuzana ; aut. Magurová, Hana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 39 s.
slo

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6394 požičaná

Klasifikácia: 04.3.1.1
Magurová, Hana - Magurová, Zuzana

Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov ľ Prehľadová štúdia . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 39 s.

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6438 požičaná

Klasifikácia: 04.3.1.9
Magurová, Hana - Magurová, Zuzana

Prínos ľudskoprávnych dokumentov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . - 1.vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 34 s.
slo

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6441 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT