Klasifikácia: 03.1.1
Mesochoritisová, Adriana

Spoločenské a ľudskoprávne aspekty problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch : Diplomová práca. / Mesochoritisová, Adriana. - 1. vyd. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2001. - 101 s.
slo

Anotácia:  Obsah:
1. Spoločesko kultúrny aspekt násilia páchaného na ženách
2. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch a ĽP
3. Situácia žien - obetí násilia v SR
Kľúčové slová : 03.1.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (práca diplomová) Signatúra: 2578 voľná

Mesochoritisová, Adriana

Fascinovaný štátny tajomník. / Mesochoritisová, Adriana; RDC Šimečka, Martin. - In: SME

Anotácia:  Fascinovaný štátny tajomník IN: Sme 14.03.2005

Typ: Článok z periodika

Klasifikácia: 03.1
Filadelfiová, Jarmila - Magurová, Zuzana - Mesochoritisová, Adriana

Násilie páchané na ženách : Vybrané kapitoly. / Filadelfiová, Jarmila; Magurová, Zuzana, Mesochoritisová, Adriana. - Bratislava : Esfem, 2005. - 105 s.
slo

Anotácia:  Obsah:
Spoločenské a ľudskoprávne aspkety násilia páchaného na ženách
Náslie páchané na ženách v dokumentoch EÚ a RE
Právna úprava problematiky násilia páchaného na ženách v SR
Kľúčové slová : 03.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 4032 požičaná

Klasifikácia: 03.3.1.3.1
- Mesochoritisová, Adriana - Bútorová, Zora - Maczucza, Éva - Hóbor, József - Tertinegg, Karin - Magurová, Zuzana - Pollhammer, Dagmar

POWER - Promotion of Women in European Border Regions : Austria - Hungary - Slovakia: Final Report : Grundtvig 2 Project within the Socrates Programme of the EU. / Edit. Jakowitsch, Judith; Edit. Szapuová, Mariana, Edit. Molnár, Anett, Mesochoritisová, Adriana, Bútorová, Zora, Maczucza, Éva, Hóbor, József, Tertinegg, Karin, Magurová, Zuzana, Pollhammer, Dagmar. - 1. vyd. - Vienna : Research Society Burgenland, 2006. - 92 s.
eng

ISBN 3-901420-07-X

Anotácia:  Contents:
Preface
WORKSHOP 1
Violence Against Women in Slovakia
Women, Men, And Equality of Opportunities
WORKSHOP 2
Women in the General Assembly of Zala County and in the Body of Representatives of Keszthely
The Design of Policies Relating to Women in Hungary
WORKSHOP 3
On the Situation of Women in Austrian Province Burgenland
Framing "Equality" in Austrian Gender Equality Policies - A Case of gender Mainstreaming? Results from the Mageeq-Project
FINAL CONFERENCE
Against Violence Against Women
Penal Aspects of Domestic Violence in Slovakia
Domestic Violence in Austria
Kľúčové slová : 03.3.1.3.1
Poznámka:  4347 prezenčne, iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (správa výskumná) Signatúra: 4347 voľná, 4349 voľná

Klasifikácia: 05.2.1
Pietruchová, Oľga - Mesochoritisová, Adriana

Rodová rovnosť v organizácii : Stručná sprievodkyňa. / Pietruchová, Oľga; Mesochoritisová, Adriana. - 1. vyd. - Bratislava : Okat Plus , 2007. - 64 s.
slo

ISBN 978-80-88720-12-6

Anotácia:  Teoretické východiská
Rodové nerovnosti na trhu práce
Argumenty v prospech uplatňovania rodovej rovnosti
Rodová rovnosť na pracovisku
Rodový tréning
Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  4797 prezenčne, ostatné absenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 4797 voľná, 5164 voľná

- Filadefiová, Jarmila - Bosá, Monika - Kauppinen, Kaisa - Airila, Auli - Eskola, Kaisa - Šušmalová, Sylvia - Sekulová, MArtina - Marošiová, Lýdia - Debrecéniová, Janka - Andruchová, Jana - Mesochoritisová, Adriana - Böttcher, Angelika - Wolter, Isabella

Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. - 1. vydanie - Bratislava : Institute for Public Affairs, 2007. - 40 s.
eng;
slo

ISBN 978-80-88935-97-1

Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  Sig. 5296 prezenčne, iné absenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5296 voľná, 5298 požičaná

Klasifikácia: 04.4.6.1; 05.1.2.6
Filadelfiová, Jarmila - Mesochoritisová, Adriana - Andreasová, Jana - Baštúrová, Žaneta - Berkyová, Blanka - Cicková, Ivana - Gasová, Zita - Horváthová, Ingrid - Karáčová, Magdaléna - Kešeľ, Tibor - Plešková, Jarmila - Polláková, Božena - Rácová, Margita - Radičová, Gabriela - Snopková, Jana

Výskum sexuálneho a reprodukčného správania v rómskych komunitách na Slovensku. / Filadelfiová, Jarmila; Mesochoritisová, Adriana, Andreasová, Jana, Baštúrová, Žaneta, Berkyová, Blanka, Cicková, Ivana, Gasová, Zita, Horváthová, Ingrid, Karáčová, Magdaléna, Kešeľ, Tibor, Plešková, Jarmila, Polláková, Božena, Rácová, Margita, Radičová, Gabriela, Snopková, Jana. - Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, 2005. - 83 s.
slo

Kľúčové slová : 04.4.6.1; 05.1.2.6
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 2821 voľná

Klasifikácia: 03.1.4
- Guráň, Peter - Magurová, Zuzana

Istanbulský dohovor : Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. / ed. Mesochoritisová, Adriana ; aut. Guráň, Peter , aut. Magurová, Zuzana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2017. - 75 s.
slo

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6392 požičaná

Klasifikácia: 03.1.4

Otázky a odpovede o Istanbulskom dohovore. / ed. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2017. - 12 s.
slo

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6393 požičaná

Klasifikácia: 04.3.1.1
Magurová, Hana - Magurová, Zuzana

Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov ľ Prehľadová štúdia . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 39 s.

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6438 požičaná

Klasifikácia: 04.3.1.9
Magurová, Hana - Magurová, Zuzana

Prínos ľudskoprávnych dokumentov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . - 1.vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 34 s.
slo

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6441 voľná

Klasifikácia: 04.2.6.2
Mesochoritisová, Adriana

Žesnké práva sú ľudské práva: Významné míľniky ľudských práv žien v systéme OSN . / aut. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 43 s.
slo

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6442 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT