Klasifikácia: 03.3.2.6.1
- Šmausová, Gerlinda - Fulka, Josef - Haraway, Donna - Navrátilová, Jolanna - Kodíčková, Tereza - Šmídová, Iva - Lišková, Kateřina - Sintomer, Yves - Waaldijk, Kees - Baršová, Andrea - Toffler, Alvin - Hirschman, Albert - Murphy, Robert,F. - Oborná, Jana

Politika rodu a sexuální identity. / Edit. Barša, Pavel; aut. Šmausová, Gerlinda, aut. Fulka, Josef, aut. Haraway, Donna, aut. Navrátilová, Jolanna, aut. Kodíčková, Tereza, aut. Šmídová, Iva, aut. Lišková, Kateřina, aut. Sintomer, Yves, aut. Waaldijk, Kees, aut. Baršová, Andrea, aut. Toffler, Alvin, aut. Hirschman, Albert, aut. Murphy, Robert,F., aut. Oborná, Jana. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 219 s. - (Sociální studia 7)
ISSN 1212-365X.
cze

ISBN 80-210-2834-3

Anotácia:  Obsah
STATI
TEORIE
G. Šmausová: Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví
J. Fulka: Od interpelace k performativu (Feminismus a konstrukce rodové identitz)
D. Haraway: Manifest kyborgů: věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého století
J. Navrátilová: Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti
SOCIOLOGIE
T. Kodíčková: Co je nám do Třetího světa aneb Zpráva o analýze českých akademických generových textů
I. Šmídová: Muži v české republice podle Jiných mužů
K. Lišková: Znásilnění jako téma druhé vlny feminismu
POLITOLOGIE ľ PRÁVO
Z. Sintomer: Rod a politické zastoupení: otázka parity ve Francii
K. Waaldijk: Cestou malých změn: jak se v Nizozemí prosadilo manželství partnerů téhož pohlaví?
A. Baršová: Partnerství gayů a lesbiček: kdy dozraje čas pro změnu?
NOSTALGICKÁ RECENZE
Toffler, A.: Šok z budoucnosti (I. Bystřičan)
Hirschman, A.: Rival Views of Market Society and Other Recent Essays (L. Fónadová)
RECENZE
Murphy, R. F.: Umlčené tělo (I. Bystřičan)
ROZHOVOR
Rozhovor s Marií Chřipkovou (J. Oborná)
ZPRÁVY A INFORMACE
Výzkum Rovné příležitosti mužů a žen ve vybraných českých podnicích (J. Navrátilová)
Kľúčové slová : 03.3.2.6.1
Poznámka:  2926 prezenčne, iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 2926 voľná, 3006 voľná

Klasifikácia: 05.2.1
- Šmídová, Iva - Jarkovská, Lucie - Machovcová, Kateřina - Klepárník, Vít - Navrátil, David - Basovníková, Soňa - Drahokoupil, Jan - Ferenčuhová, Slávka - Bila, Ganna - Ducháčková, Pavla

Rovné příležitosti žen a mužů : ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001 (zpráva z výskumu). / Zost. Lišková, Kateřina; Zost. Navrátilová, Jolana, Šmídová, Iva, Jarkovská, Lucie, Machovcová, Kateřina, Klepárník, Vít, Navrátil, David, Basovníková, Soňa, Drahokoupil, Jan, Ferenčuhová, Slávka, Bila, Ganna, Ducháčková, Pavla. - 1. vyd. - Brno : Gender Centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2002. - 85 s.
cze

Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  2928, 2929 prezenčne
Typ: Kniha - monografia (správa výskumná) Signatúra: 2929 voľná, 2975 voľná

Klasifikácia: 01.1
Valdrová, Jana Decarli - Jarkovská, Lucie - Machovcová, Kateřina - Maříková, Hana - Šálek, Marek - Šmídová, Iva - Baršová, Andrea - Sokolová, Věra - Huňková, Markéta - Skřivánková, Klára - Navrátilová, Jolana - Lišková, Kateřina - Doležalová, Iva - Havelková, Hana - Sokačová, Linda - Dražilová, Dita

abc feminismu. / Valdrová, Jana Decarli; Jarkovská, Lucie, Machovcová, Kateřina, Maříková, Hana, Šálek, Marek, Šmídová, Iva, Baršová, Andrea, Sokolová, Věra, Huňková, Markéta, Skřivánková, Klára, Navrátilová, Jolana, Lišková, Kateřina, Doležalová, Iva, Havelková, Hana, Sokačová, Linda, Dražilová, Dita, Edit. Formánková, Lenka, Edit. Rytířová, Kristýna, GRU Šašinka, Radim. - Brno : NESEHNUTI, 2004. - 232 s.
cze

ISBN 80-903228-3-2

Anotácia:  Obsah: Genderové stereotypy
Mateřství a otcovství
Gay a lesbická problematika
Násilí páchané na ženách
Cena ženského těla
Historie a současnost feministického hnutí
Kľúčové slová : 01.1
Poznámka:  publikácia vyšla vďaka podpore Open Society Fund Praha
3727 prezenčne, ostatné absenčne
predtým príručná
Typ: Kniha - monografia (antológia) Signatúra: 3727 voľná, 4821 voľná, E0001 voľná

Valentová, Marie - Šmídová, Iva - Katrňák, Tomáš

Gender segregation in the labour market in the context of educational segregation: cross-national comparison. / Valentová, Marie; aut. Šmídová, Iva, aut. Katrňák, Tomáš. - In: Sociológia (Slovak sociological review) . - roč. 39, č. 3, 2007, s. 214 - 244.


English keywords: gendered social structure, occupational gender segregation, educational segregation, gender analysis, cross-national comparison
Poznámka:  prezenčneBR
Typ: Článok z periodikaNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT