Klasifikácia: 03.1.1

Domácí násilí - staré problémy, nová řešení? : Sborník z konference pořádané organizacemi Friedrich-Ebert-Stiftung, Profem a Rosa 26. listopadu 2001 v Praze. / Red. Borůvka, Nicole; Red. Hubková, Veronika, Red. Krausová, Markéta, Red. Lienau, Marie, Red. Vavroňová, Marie, Red. Prokopová, Zdena, AUT Fröschl, Elfriede, AUT Dearing, Albin, AUT Meyer, Ines, AUT Illigens, Gabriela, AUT Sopková, Eva, AUT Voňková, Jiřina, AUT Bednářová, Zdena. - 1. vyd. - Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002. - 74 s.
cze

Anotácia:  Obsah:
I. ÚVOD
Jenom další konference?
Intervenční projekt ľ další krok k prosazení nepřípustnosti násilí na ženách
II. REFERÁTY
Vývoj "spolkového zákona na ochranu proti násilí v rodině" a jeho vliv na osoby postižené násilím
Rakouský zákon o domácím násilí a jeho realizace
Ke starým cílům na nových cestách. Berlínský intervenční projekt proti domácímu násilí
Institucionální reakce na domácí násilí ve Spolkové republice Německo
Násilie páchané na ženách a jeho dôsledky. Prčo sú práve ženy "vhodnými" obeťami "partnerského" násilia?
III. PRÁCE V SEKCÍCH
Dokumentace k sekci "Právní situace k problematice domácího násilí v České republice"
Jak dál v právní úpravě domácího násilí?
Bezpečnostní plán pro ženy ohrožené násilím
Zkušenosti Psychosociálního centra Acorus
IV. INFORMACE O POŘÁDAJÍCÍCH ORGANIZACÍCH
V. OSTATNÍ KONTAKTY
Kľúčové slová : 03.1.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 2739 voľná

Klasifikácia: 03.1.4
Voňková, Jiřina

Vaše právo! : první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí. / Voňková, Jiřina; Red. Lienau, Saša M., ILU Kratochvílová, Iveta, GRU Štěpánová, Jana. - 5. aktualizované vydanie - Praha : proFem o.p.s., 2006. - 65 s.
cze

ISBN 80-238-9891-4

Anotácia:  projekt AdvoCats for Women
Obsah
1. Domácí násilí
2. Domácí násilí a jak se můžete bránit
3. Co pro Vás může udělat policie
4. Možnosti právní ochrany
5. Trestně-právní ochrana
6. Vaše děti v situaci domácího násilí
7.Rozvod manželství
8. Poplatková povinnost, osvobození od soudních poplatků, bezplatná právní pomoc
9. Dávky státní sociální podpory a sociální péče
10. Bezpečnostní plán
Důležité adresy
Vzory některých podání, žádostí a oznámení
Kľúčové slová : 03.1.4
Poznámka:  3410 prezenčne
iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (príručka) Signatúra: 5134 požičaná

Klasifikácia: 03.1.4
Voňková, Jiřina - Macháčková, Radka - ... [a i.]

Domácí násilí : právní minimum pro lékaře. / Voňková, Jiřina; Macháčková, Radka, GRU Štěpánová, Jana, ... [a i.]. - 1. vyd. - Praha : proFem o.p.s., 2003. - 51 s.
cze

ISBN 80-239-2106-1

Anotácia:  Obsah
Úvod
1. Stručně o domácím násilí
2. Co víme o obětech domácího násilí
3. Proces viktimizace oběti
4. Co víme o násilných jedincích
5. Reakce obětí na trestné činy
6. Ochrana dětí v situacích domácího násilí
7. Trestněprávní rámec domácího násilí
8. Kontakt s lékařem a zdravotnická dokumentace
Závěry
Kľúčové slová : 03.1.4
Poznámka:  3411 prezenčne; iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (príručka) Signatúra: 3411 voľná, 3580 voľná

Klasifikácia: 03.1.1
Voňková, Jiřina - Huňková, Markéta - ... [a i.]

Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. / Voňková, Jiřina; Huňková, Markéta, GRU Štěpánová, Jana, ... [a i.]. - 1. vyd. - Praha : proFem, 2004. - 194 s.
cze

ISBN 80-239-2106-1

Anotácia:  1. Obecně k pojmu násilí
2. K příčinám násilné kriminality včetně domácího násilí
3. Viktimologické aspekty v domácém násilí
4. Limity českého práva při řešení následkůdomácého násilé
5. Ochrana před domácím násilím ve vybraných zahraničných normách
6. Prevence domácího násilí
7. Závěry a návrhy pro zlepšení právní ochrany obětí domácího násilí
Kľúčové slová : 03.1.1
Poznámka:  Dar od proFem-u
prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 3417 voľná

Klasifikácia: 03.4.1
Voňková, Jiřina

Vaše právo! : první právní pomoc ženám, obťem domácího násilí. / Voňková, Jiřina; Red. Lienau, Saša M., GRU Štěpánová, Jana, ILU Kratochvílová, Iveta. - 2. vyd. - Praha : proFem, 2003. - 65 s.
cze

ISBN 80-238-9891-4

Anotácia:  Obsah
1. Domácí násilí
2. Domácí násilí a jak se můžete bránit
3. Co pro Vás může udělat policie
4. Možnosti právní ochrany
5. Trestně-právní ochrana
6. Vaše děti v situaci domácího násilí
7.Rozvod manželství
8. Poplatková povinnost, osvobození od soudních poplatků, bezplatná právní pomoc
9. Dávky státní sociální podpory a sociální péče
10. Bezpečnostní plán
Důležité adresy
Vzory některých podání, žádostí a oznámení
brožúrový formát
Kľúčové slová : 03.4.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (príručka) Signatúra: 3993 požičaná, 3410 požičaná

Klasifikácia: 03.1.1
Voňková, Jiřina - Spoustová, Ivana

Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. / Voňková, Jiřina; Spoustová, Ivana. - 2, vydanie - Praha : proFem, 2008. - 244 s.
cze

ISBN 978-80-903626-7-3

Kľúčové slová : 03.1.1
Poznámka:  Dar od ProFemu-u
Absenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5135 požičaná

Klasifikácia: 04.4.4
- Frýdlová, Pavla - Šiklová, Jiřina - Voňková, Jiřina - Šabatová, Anna - Wagnerová, Alena - Ferrarová, Eva - Maříková, Hana - Pavlík, Petr - Zachariášová, Lucia - Jonášová, Kateřina - Smiggels Kavková, Jana - Poláková, Jitka - Prokopová, Zdena - Vavroňová, Marie - Doleželová, Alexandra - Horváthová, Martina - Nidžar Popović, Džana - Řezanka, Martin

Jak je to s genderovou demokracií v České republice? : 20 let od pekingské akční platformy. / edt Frýdlová, Pavla; aut. Frýdlová, Pavla, aut. Šiklová, Jiřina, aut. Voňková, Jiřina, aut. Šabatová, Anna , aut. Wagnerová, Alena , aut. Ferrarová, Eva, aut. Maříková, Hana , aut. Pavlík, Petr, aut. Zachariášová, Lucia, aut. Jonášová, Kateřina , aut. Smiggels Kavková, Jana, aut. Poláková, Jitka, aut. Prokopová, Zdena, aut. Vavroňová, Marie , aut. Doleželová, Alexandra, aut. Horváthová, Martina, aut. Nidžar Popović, Džana, aut. Řezanka, Martin. - 1. vyd. - Praha : Henrich-Böll-Stiftung e. V., 2015. - 79 s.
slo

ISBN 978-80-260-8258-3

Anotácia:  OBSAH
Pavla Frýdlová: Úvod
Jiřina Šiklová a Jiřina Voňková: Pekingská konference očima jejích účastnic
Anna Šabatová: Na přirozený vývoj nelze spoléhat
Alena Wagnerová: Nic se neztrácí tak rychle jako rovné postavení žen v společnosti
Eva Ferrarová: Boj s genderovými stereotypy je pomalý, ale úspešný
Hana Maříková: Kam jsme došli během uplynulých dvou desetiletí?
Petr Pavlík: Na cestě k genderovérovnosti jsme stále na počátku
Lucia Zachariášová: Často děláme krok dopředu a dva zpátky
Kateřina Jonášová: Genderová demokracie je u nás v nedohlednu
Jana Smiggels Kavková: Ženy zájem o politiku mají
Jitka Poláková, Zdena Prokopová a Marie Vavroňová: Domácí násilí ľ před 20 lety téměř nepřijatelný pojem
Alexandra Doleželová: Otevřme dveře ženám, které zatím nebylo slyšte
Martina Horváthová: Manushe ľ romské ženy mohou být zprostředkovatelkami změn
Džana Nidžar Popović: Migrantky čelí vícenásobné diskriminaci
Martin Řezanka: Pekingská akční platforma z pohledu statistických dat
Poznámka:  dar HBS Praha (Pavla Frýdlová)
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6196 požičanáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT