Klasifikácia: 04.2.3

Hlasy žien : Aspekty ženskej politiky. / Edit. Cviková, Jana; Edit. Juráňová, Jana, AUT Woolf, Virginia, AUT Filadelfiová, Jarmila, AUT Havelková, Hana, AUT Wollstonecraft, Mary, AUT Stanton, Elizabeth Cady, AUT Grimké, Sarah, AUT Dohnal, Johanna, AUT Mill, Harriet Taylor, AUT Kasić, Biljana, AUT Gerhard, Ute, AUT Gregorová, Hana, AUT Mikulová, Marcela, AUT Wenk, Silke, AUT Papić, Žarana, AUT Lacinová, Ľubica, AUT Mies, Maria, AUT Joreen, AUT Hofmann-Kubes, Ursula, AUT Rohr-Thürmer, Christina, AUT Kimmel, Michael S., AUT Hoagland, Sarah Lucia, AUT Horney, Karen, AUT Miller, Alice Durer, AUT Paleček, Martin, AUT Gornic, Vivian, AUT Dillon, Robin S., AUT Howe, Marie Jenney. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2002. - 475 s.
slo

ISBN 80-85549-30-1

Anotácia:  Virginia Woolf
Jarmila Filadelfiová: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty, súvislosti
Sarah Grimké
Hana Havelková: Politická reprezentace žen v České republice
Mirek Vodrážka
II. Volebné právo
Volebné právo žien
Virginia Woolf
Mary Wollstencraft
Elizabeth Cady Stanton: Z prejavu predneseného pred Zákonodarným zborom štátu New York v roku 1860
Sarah Grimké
Jana Juráňová: Chceme svoj hlas!
Johanna Dohnal
Harriet Taylor Mill
Jana Cviková: Olympe de Gouges: Deklarácia práv ženy a občianky
Ute Gerhard: Občianske právo a spoločnosť
Hana Gregorová: "Služby ženy na národnom poli"
III. Obrazy
Marcela Mikulová: Ženy a národ na prelome 19. a 20. storočia
Virginia Woolf
Silke Wenk: Obrazy ženskosti ako symboly štátu
Biljana Kašič
Žarana Papic
IV. Osobné a politické
Tvorba vedomia prostredníctvom zákonov. Rozhovor s Johannou Dohnal
Diplomatka je aj taška pre diplomatov, nie? Rozhovor s Magdou Vášaryovou
Ľubica Lacinová: Politické a osobné Petry Kelly
Ženy ako občianky. Rozhovor s Hertou Nagl Docekal
Neupadám do depresie. Rozhovor s Vandanou Shivou
Maria Mies
V. Verejné a súkromné
Maria Mies: Kolonizování a domestifikace žen
Joreen: Tyrania bezštruktúrnosti
Ursula Kubes-Hofmann: Kariéry a bariéry
Mirek Vodrážka
Z diskusného fóra zeny@list.changenet.sk
Frances Olsen: Rodina a trh: ideológia a právna reforma
Herta Nagl Docekal: Prečo feminizmus
VI. City a štruktúry
Christina Thürmer-Rohr: Zakázaná nenávisť
Luisa Muraro: Láska ako politická prax
Michael S. Kimmel: Mali by/môžu/budú muži podporovať feminizmus?
Sarah Lucia Hoagland: Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci
Karen Horney: Nedôvera medzi pohlaviami
Martin Paleček: Muž a žena: otázky přirozenosti
Sarah Grimké
Alice Duer Miller: Prečo nechceme, aby muži volili
Marie Jenney Howe: Monológ proti volebnému právu žien
Vivian S. Dillon: K feministickej koncepcii sebaúcty
Kľúčové slová : 04.2.3
Poznámka:  2854 prezenčne, iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 2853 voľná, 2854 voľná, 3213 voľná, 3586 voľná, 4074 voľná, 3057 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2022, CEIT