Klasifikácia: 05.3
Filadelfiová, Jarmila - Guráň, Peter - Vranová, Zuzana

OSN a rodina / The UN and the Family. / aut. Filadelfiová, Jarmila; aut. Guráň, Peter, aut. Vranová, Zuzana, Prekl. Limbecková, Kristína. - Bratislava : BICFS, 1995. - 85 s.
eng;
slo

ISBN 80-9607419-4-8

Anotácia:  Obsah
1. Príhovor ľ Daniela Rozgoňová, veľvyslankyňa a stála predstaviteľka Slovenska pri OSN vo Viedni
2. Príhovor ľ Zuzana Vranová, riaditeľka Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny v Bratislave
3. Zuzana Vranová: Organizácia spojených národov a rodina
4. Zuzana Vranová: Rodina pod reflektorom
5. Peter Guráň: Súčasná rodina ľ problémy a paradoxy
6. Zuzana Vranová: Ženy a OSN
7. Jarmila Filadelfiová: Deti ľ budúcnosť spoločnosti
8. Peter Guráň: Vybrané aspekty sociálneho postavenia starých ľudí na Slovensku
9. Údaje z dotazníka o rodine
Kľúčové slová : 05.3
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 1403 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT