Klasifikácia: 05.3

Anketa "Rodina 94" : údaje - fakty - názory: 1. blok - 1. etapa. / Edit. Filadelfiová, Jarmila; GRU Stovíček, Roman. - Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 1994. - 26 s. - (Mozaika rodiny; Zv. 1/1994)
slo

Anotácia:  Obsah
Úvodom
Metodické poznámky
Kto je rodina: kritériá a ich citlivos (Jarmila Filadelfiová, MSŠR)
Definícia, vymedzenie rodiny (PhDr. Sylvia Porubänová, MSŠR)
Problémy rodín ž alebo rodiny v problémoch? (PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. SÚ SAV)
Očakávania od Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny (PhDr. Peter Guráň, MSŠR)
Príloha
Kžúčové slová : 05.3
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 1405 vožnáNaspä k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT