Klasifikácia: 03.3.1
Bútorová, Zora - Filadelfiová, Jarmila - Guráň, Peter - Gyarfášová, Oľga - Farkašová, Katarína - ... [a i.]

Rodová problematika na Slovensku : Súhrnná správa o stave spoločnosti (Slovensko 1998 - 1999). / Bútorová, Zora; Edit. Ivantyšyn, Michal, Edit. Mesežnikov, Grigorij, Filadelfiová, Jarmila, Guráň, Peter, Gyarfášová, Oľga, Farkašová, Katarína, ... [a i.]. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999. - 53 s.
slo

ISBN 80-88935-09-1

Anotácia:  in: Slovensko 1998 - 1999, Súhrnná správa o stave spoločnosti
Obsah:
1. Úvod
2. Rodové očakávania
3. Populácia SR ľ rodové štatistiky
4. Materstvo a reprodukčné správanie
5. Ženy a muži v rodinách SR
6. Ekonomická aktivita mužov a žien
7. Domáce násilie páchané na ženách
8. Transformácia spoločnosti očami mužov a žien
9. Volebné správanie žien a mužov
10. Ženy, muži a verejný život
11. Slovenská spoločnosť a rodová problematika
12. Namiesto záveru: Kultivácia rodovej citlivosti ako súčasť demokratickej politiky
Kľúčové slová : 03.3.1
Poznámka:  absenčne,
xerox
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 2590 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT