Klasifikácia: 04.3.1.9
- Gjuričová, Šárka - Čermáková, Marie - Savický, Ivan - Hendrychová, Soňa - Hýbnerová, Stanislava - Radvanová, Senta

Lidská práva, ženy a společnost. / Edit. Havelková, Hana; Gjuričová, Šárka, Čermáková, Marie, Savický, Ivan, Hendrychová, Soňa, Hýbnerová, Stanislava, Radvanová, Senta. - 1. vyd. - Praha : Evropské středisko pro výchovu k lidským právum UN, 1992. - 96 s. - (Člověk a jeho práva; zv. č. 1)
cze

ISBN 80-901221-0-8

Anotácia:  Obsah:
Z historie ženského hnutí v Československu
K některým aspektum mezinárodněprávný ochrany žen
Lidská práva - práva mužu a žen
Sociální postavení ženy v československé současnosti
společenské postavení žen z hlediska napětí mezi profesní a rodinnou rolí
žena v občanském a rodinném právu
o ženách, mužích a stereotypech
demokracie pro muže a pro ženy
Kľúčové slová : 04.3.1.9
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 291 požičanáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2022, CEIT