Gender, rovné příležitosti, výzkum : bulletin týmu Gender v sociologii. / Red. Linková, Marcela; Red. Řeháčková, Dana. - Praha : Sociologický ústav AVČR, .
ISSN 1213-0028.
cze
Evidované čísla:
sig.CS099

Periodicita: polročník
Anotácia:  Kompletný zoznam vydaní a obsahov jednotlivých čísel dostupný na: www.genderonline.cz
Po roku 2017 sa časopis volá Gender a výzkum / Gender and Research
2005/1 (Rodičovství)
2006/1 (Gender a životní styl)
2007/1 (Genderové aspekty multikulturní reality)
2007/2 (Gender, společnost, kritika)
2008/1 (Reprezentace a participace žen v politice)
2008/2 (Marginalizované skupiny žen (a mužů))
2009/1 (Gender/společnost/kritika)
2009/2 (Feminismus a politika rovnosti)
2010/1 (Feministická reflexe globalizace)
2010/2 (Kontexty genderu)
2011/1 (Sondy ze Slovenska)
2011/2 (Životní dráhy)
2012/1 (Péče: kritika, analýza, alternativy)
2012/2 (Hraniční práce ve feministických studiích)
2013/1 (Gender v akademickém prostředí)
2013/2 (Otevřené hranice sexualit)
2014/1
2014/2 (Gender a krize)
2015/1 (Muži a mužství / Men and Masculinities)
2015/2 (Transnacionální faminismus / Transnational feminism)
2016/1 (Tělo a tělesnost / Embodiment and Corporeality)
2016/2 (Politické aktéřství žen v historii / Women's Political Agency in History)
Kľúčové slová : rovnaká mzda; rovnaké príležitosti; rod; feminizmus

English keywords: equal pay; equal treatment; gender; feminism; body
Poznámka:  prezenčne
Typ: Periodikum Signatúra: CS099 voľná

Mesochoritisová, Adriana

Fascinovaný štátny tajomník. / Mesochoritisová, Adriana; RDC Šimečka, Martin. - In: SME

Anotácia:  Fascinovaný štátny tajomník IN: Sme 14.03.2005

Typ: Článok z periodika

Príklady diskriminácie. / RDC Šimečka, Martin. - In: SME

Anotácia:  Príklady diskriminácie IN: Sme 24.05.2005

English keywords: discrimination; equal treatment
Typ: Článok z periodika

Klasifikácia: 04.4.4
- Fialová, Eva - Koldinská, Kristína - Sokačová, Linda - Štěpánková, Martina

Neviditelný problém : Rovnost a diskriminace v praxi : Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR. / ED Skálová, Helena; aut. Fialová, Eva, aut. Koldinská, Kristína, aut. Sokačová, Linda, aut. Štěpánková, Martina, iní Otáhalová, Lucie, aut. úv. Čermák, Michal, aut. úv. Jachanová Doležalová, Alexandra. - 1. vyd. - Praha : Gender Studies, o.p.s., 2010. - 68 s.
cze

ISBN 978-80-8652-30-8

Anotácia:  ÚVOD
Slovo úvodem (Helena Sokáčová)
Rovné zacházení a ochrana před diskriminaci jsou základem zachování lidské důstojnosti (Michal Čermák)
Rovné příležitosti jako koncept napravující nerovné podmínky (Alexandra Jachanová Doležalová)
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Pojmy a koncepty související s rovností (Kristína Kodlinská)
Diskriminace- co to je a co to není (Eva Fialová)
Antidiskriminační zákon (Martina Štěpánková)
ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA Z VÝSKUMU "NENECHTE SE DISKRIMINOVAT"
Linda Sokáčová
Rozhovor s Barbarou Havelkovou (Linda Sokáčová)
Rozhovor se Zdeňkem Kühnem (linda Sokáčová)
KAZUISTIKY
Martina Štěpánková
Diskriminace v zaměstnání z důvodu věku, pohlaví a národnosti
Diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu sexuální orientace
Diskriminace v přístupu k službám z důvodu etnické příslušnosti
Sexuální obtěžování v zaměstnání
Nepříma diskriminace z důvodu pohlaví
AUTORSKÝ KOLEKTÍV

Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5547 voľná

Klasifikácia: 04.4.4
Diamantopolou, Anna - Ilieva, Margarita - Trimikliniotis, Nicos - Bukovska, Barbora - Boučková, Paula - Poleshchuk, Vadim - Kádár, András - Farkas, Lilla - Feldhune, Gita - Baranovas, Tomas - Ellul, Tonio - Zienkiewicz, Ernest - Mazur-Rafal, Monika - Weber, Renate - Hrubala, Jan - Tratar, Katarina Maja - Ogradi, Maja - Pelicon, Gregor - Pilih, Maja - Sućur, Zoran - Tadić, Novica - Korkut, Levent - Öztezel, Aslihan - Bell, Mark - Chopin, Isabelle - Hendriks, Aart - Niessen, Jan

Equality, diversity and enlargement : Report on measures to combat discrimination in acceding and candidate countries. / aut. Diamantopolou, Anna; aut. Ilieva, Margarita, aut. Trimikliniotis, Nicos, aut. Bukovska, Barbora, aut. Boučková, Paula, aut. Poleshchuk, Vadim, aut. Kádár, András, aut. Farkas, Lilla, aut. Feldhune, Gita, aut. Baranovas, Tomas, aut. Ellul, Tonio, aut. Zienkiewicz, Ernest, aut. Mazur-Rafal, Monika, aut. Weber, Renate, aut. Hrubala, Jan, aut. Tratar, Katarina Maja, aut. Ogradi, Maja, aut. Pelicon, Gregor, aut. Pilih, Maja, aut. Sućur, Zoran, aut. Tadić, Novica, aut. Korkut, Levent, aut. Öztezel, Aslihan, aut. Bell, Mark, aut. Chopin, Isabelle, aut. Hendriks, Aart, aut. Niessen, Jan. - 1. vyd. - Belgium : European Communities, 2003. - 124 s.
eng

ISBN 92-894-6104-7

Anotácia:  Publikácia je zborníkom spáv o stratégiách boja proti diskriminácii z 13 krajín, ktoré v roku 2003 kandidovali na členské krajiny EÚ.

Poznámka:  prezečne
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5564 požičaná

Klasifikácia: 04.4.4
Cviková, Jana - Filadelfiová, Jarmila - Juráňová, Jana - Pafková, Katarína - Gyarfášová, Oľga - Bodnárová, Bernardína - Bíziková, Lívia - Kollárová, Henrietta

Evalvácia ex-ante európskej iniciatívy EQUAL v Slovenskej republike : Znižovanie sociálnych rozdielov medzi mužmi a ženami a podporovanie pracovnej desegreacie. / aut. Cviková, Jana; aut. Filadelfiová, Jarmila, aut. Juráňová, Jana, aut. Pafková, Katarína, aut. Gyarfášová, Oľga, aut. Bodnárová, Bernardína, aut. Bíziková, Lívia, aut. Kollárová, Henrietta. - Bratislava : ASPEKT, 2003. - 60 s.
slo


Poznámka:  interný materiál
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5565 voľná

Klasifikácia: 03.3.1
- Andrejkovič, Milan - Bán, Andrej - Bútora, Martin - Bútorová, Zora - Czwitkovics, Tomáš - Debrecéniová, Janka - Filadelfiová, Jarmila - Grambličková, Magdaléna - Gruska, Damas - Gyarfášová, Oľga - Hapalová, Miroslava - Hlinčíková, Miroslava - Kavický, Radovan - Klimovský, Daniel - Kolíková, Mária - Kollár, Miroslav - Krivý, Miroslav - Lajčáková, Jarmila - Mareková, Dana - Mesežnikov, Grigorij - Mistríková, Zuzana - Mojžiš, Miroslav - Mračková, Alžbeta - Petőcz, Kálmán - Sekulová, Martina - Sičáková-Beblavá, Emília - Strečanský, Boris - Šípoš, Gabriel - Trubíniová, Ľubica - Woleková, Helena - Žúborová, Viera

Slovensko 2010 : Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. / ed. Kollár, Miroslav; ed. Mesežnikov, Grigirij, ed. Bútora, Martin, aut. Andrejkovič, Milan, aut. Bán, Andrej, aut. Bútora, Martin, aut. Bútorová, Zora, aut. Czwitkovics, Tomáš, aut. Debrecéniová, Janka, aut. Filadelfiová, Jarmila, aut. Grambličková, Magdaléna, aut. Gruska, Damas, aut. Gyarfášová, Oľga, aut. Hapalová, Miroslava, aut. Hlinčíková, Miroslava, aut. Kavický, Radovan, aut. Klimovský, Daniel, aut. Kolíková, Mária, aut. Kollár, Miroslav, aut. Krivý, Miroslav, aut. Lajčáková, Jarmila, aut. Mareková, Dana, aut. Mesežnikov, Grigorij, aut. Mistríková, Zuzana, aut. Mojžiš, Miroslav, aut. Mračková, Alžbeta, aut. Petőcz, Kálmán, aut. Sekulová, Martina, aut. Sičáková-Beblavá, Emília, aut. Strečanský, Boris, aut. Šípoš, Gabriel, aut. Trubíniová, Ľubica, aut. Woleková, Helena, aut. Žúborová, Viera. - 1. vyd. - Bratislava : IVO - Inštitút pre verejné otázky, 2011. - 438 s.
slo

ISBN 978-80-89345-32-8

Anotácia:  OBSAH
Vnútropolitický vývoj, legislatíva, právny štát a systém politických strán
Parlamentné voľby 2010
Ľudské a menšinové práva
Verejná mienka
Zahraničná politika Slovenska: kontinuita a zmeny
Celkový ekonomický vývoj
Vysoké školstvo
Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo
Transparentnosť a korupcia
Rovnosť žien a mužov
Migrácia

Poznámka:  prezenčne; Dar vydavateľstva
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5682 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT