Výskum sexuálneho a reprodukčného správania v rómskych osadách na Slovensku / The research into the sexual and reproductive manner of the Roma community in Slovakia. - Banská Bystrica : Kultúrne združenie Rómov Slovenska, 2005.
slo;
eng

Anotácia:  od Boučkovej, časti pohľadníc použité v knihe Žena nie je tovar
Typ: Audiovizuálny dokument Signatúra: CD041 voľná

Klasifikácia: 04.4.6.1; 05.1.2.6
Filadelfiová, Jarmila - Mesochoritisová, Adriana - Andreasová, Jana - Baštúrová, Žaneta - Berkyová, Blanka - Cicková, Ivana - Gasová, Zita - Horváthová, Ingrid - Karáčová, Magdaléna - Kešeľ, Tibor - Plešková, Jarmila - Polláková, Božena - Rácová, Margita - Radičová, Gabriela - Snopková, Jana

Výskum sexuálneho a reprodukčného správania v rómskych komunitách na Slovensku. / Filadelfiová, Jarmila; Mesochoritisová, Adriana, Andreasová, Jana, Baštúrová, Žaneta, Berkyová, Blanka, Cicková, Ivana, Gasová, Zita, Horváthová, Ingrid, Karáčová, Magdaléna, Kešeľ, Tibor, Plešková, Jarmila, Polláková, Božena, Rácová, Margita, Radičová, Gabriela, Snopková, Jana. - Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, 2005. - 83 s.
slo

Kľúčové slová : 04.4.6.1; 05.1.2.6
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 2821 voľná

Klasifikácia: 04.4.4
Kultúrne Združenie Rómov Slovenska

Dáta o ľudských právach rómskych žien. / aut. Kultúrne Združenie Rómov Slovenska. - Banská Bystrica : Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, 2009.
slo;
eng

Anotácia:  CD obsahuje výsledky projektu realizovaného Kultúrnym Združením Rómov Slovenska v rokoch 2008 ľ 2009. Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu poznatkovej databázy o rodovej (ne)rovnosti a ľudských právach žien v prostredí rómskych komunít.
Poznámka:  prezenčne
Typ: Audiovizuálny dokument Signatúra: CD147 voľná, CD148 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT