Klasifikácia: 04.3.1.8

Ženy, kto rozhoduje za nás? / Edit. Aspekt; Edit. Aliacnia žien, Edit. Iniciatíva 5. žena, Edit. Advocats for Women, Edit. Altera, Edit. Podisea, Edit. Eset, Edit. Feminet, Edit. Fenestra, Edit. Pro Familia. - možnosť voľby, 2002. - tri druhy: bez dátumu, 64 ks
slo

Anotácia:  Kto rozhoduje o nás?
Kto rozhoduje o našom tele?
Kto rozhoduje o našom ohodnotení?
Kto rozhoduje o našom hlase?
Ak sa nerozhodneme my, rozhodnú za nás
6. - 7. decembra 2002
Kľúčové slová : 04.3.1.8
Poznámka:  tri druhy: bez dátumu(127 ks), 6-7 decmeber 2002(20 ks), 20-21 september 2002(13 ks)
Typ: Audiovizuálny dokument Signatúra: P042 voľná

Klasifikácia: 04.4.4
- Debrecéniová, Janka - Durbáková, Vanda - Filadelfiová, Jarmila - Havlíček, Christián - Jesenková, Andrea - Karlovská, Dušana - Kollárik, Roman - Lamačková, Adriana - Magurová, Zuzana - Mesochoristová, Adriana - Pietruchová, Oľga - Schlesinger, Romana - Bučková, Andrea

Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR. / editorka Mesochoristová, Adriana; editorka Zezulová, Jana, aut. Debrecéniová, Janka, aut. Durbáková, Vanda, aut. Filadelfiová, Jarmila, aut. Havlíček, Christián, aut. Jesenková, Andrea, aut. Karlovská, Dušana, aut. Kollárik, Roman, aut. Lamačková, Adriana, aut. Magurová, Zuzana, aut. Mesochoristová, Adriana, aut. Pietruchová, Oľga, aut. Schlesinger, Romana, aut. Bučková, Andrea. - 1, vydanie - Bratislava : Možnosť voľby, 2011. - 82 s.
slo

ISBN 978-80-970641-0-5

Anotácia:  OBSAH
Obmedzený rozsah antidiskriminačnej legislatívy (články 8,9,12,13) - Zuzana Magurová
Národný mechanizmus pre zlepšenie postavenia žien (články 14,15) - Adriana Mesochoristová, Jana Zezulová
Národná stratégia rodovej rovnosti a Národný akčný plán (články 16, 17) - Adriana Mesochoristová
Kultúrne zvyky a vzdelanie (články 18,19)- Adriana Jesenková, Jana Zezulová
Násilie páchané na ženách (články 20,21) - Adriana Mesochoristová
Rómske ženy (články 22,23) - Andrea Bučková
Účasť žien na politickom a verejnom živote (články 28,29) - Oľga Pietruchová
Zamestnanosť a trh práce (články 26,27) - Jarmila Filadelfiová
Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (články 28, 29) - Adriana Lamačková, Oľga Pietruchová
Problematika násilných a vynútených stertilizácií rómskych žien v SR a diskriminácia v prístupe k zdravotnej starostlivosti, sociálnemu zabezpečeniu. Vynútiteľnosť práva v súvislosti s prípadmi diskriminácie rómskych žien (články 30,31)- Vanda Durbáková
Rodinné vzťahy (články 32,33) - Janka Debrecéniová
Situácia lesbických, bisexuálnych a transsexuálnych žien v SR - Romana Schlessinger, Roman kollárik, Christián Havlíček
Poznámka:  Prezenčne
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 5504 voľná, 5541 voľná

Klasifikácia: 03.1.4
- Guráň, Peter - Magurová, Zuzana

Istanbulský dohovor : Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. / ed. Mesochoritisová, Adriana ; aut. Guráň, Peter , aut. Magurová, Zuzana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2017. - 75 s.
slo

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6392 požičaná

Klasifikácia: 03.1.4

Otázky a odpovede o Istanbulskom dohovore. / ed. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2017. - 12 s.
slo

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6393 požičaná

Klasifikácia: 04.2.6.2
Magurová, Zuzana - Magurová, Hana

Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov. / aut. Magurová, Zuzana ; aut. Magurová, Hana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 39 s.
slo

Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6394 požičaná

Klasifikácia: 04.3.1.1
Magurová, Hana - Magurová, Zuzana

Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov ľ Prehľadová štúdia . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 39 s.

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6438 požičaná

Klasifikácia: 06.3.3.1
Centrum pre reprodukčné práva - Občan a demokracia - Možnosť voľby

Antikoncepcia: Povedzme si to na rovinu . / aut. Centrum pre reprodukčné práva ; aut. Občan a demokracia , aut. Možnosť voľby . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2009. - 7 s.
slo

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6440 voľná

Klasifikácia: 04.3.1.9
Magurová, Hana - Magurová, Zuzana

Prínos ľudskoprávnych dokumentov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . - 1.vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 34 s.
slo

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6441 voľná

Klasifikácia: 04.2.6.2
Mesochoritisová, Adriana

Žesnké práva sú ľudské práva: Významné míľniky ľudských práv žien v systéme OSN . / aut. Mesochoritisová, Adriana . - 1. vyd. - Bratislava : Možnosť voľby , 2018. - 43 s.
slo

Poznámka:  dostupné online
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6442 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT