Klasifikácia: 03.1
Heise, Lori L. - Pitanguy, Jacqueline - Germain, Adrienne

Násilie páchané na ženách : Skrytá ujma na zdraví. / aut. Heise, Lori L.; aut. Pitanguy, Jacqueline, aut. Germain, Adrienne, Prekl. Červenčíková, Silvia, GRU Sapáková, Jana. - 1. vyd. - Humenné/Bratislava : Pro Familia/Aspekt, 1998. - 72 s.
slo

ISBN 80-967964-0-2

Anotácia:  Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť. Údaje pochádzajúce z celého sveta sú prehľadne členené a dokazujú, že násilie na ženách sa pácha vo vyspelých aj rozvojových krajinách a vo všetkých vrstvách. Publikácia obsahuje konkrétne odporúčania pre vlády, zdravotnícke organizácie a i. na rozpoznanie násilia páchaného na ženách a opatrenia proti nemu.
OBSAH
1.Úvod
2.Rozsah a vývoj problému
Definícia násilia páchaného na ženách
Rozsah problému
3.Základné poznatky o násilí páchanom na ženách
4.Zdravotné následky rodovo podmieneného násilia
Vplyv týrania zo strany intímnych partnerov na zdravie
Zdravotné následky znásilnenia a sexuálnych útokov
Zdravotné následky sexuálneho zneužívania detí a mladistvých
Zdravotné následky genitálnej mutilácie
Násilie páchané na ženách a zdravotnícky systém
5.Následky rodovo podmieneného násilia na zdravie a vývoj
Vplyv na sociálno-ekonomický vývoj
Vplyv na zdravie matiek
Vplyv na plánované rodičovstvo
Vplyv na prevenciu pohlavne prenášaných chorôb a AIDS
Následky na deťoch
6.Opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách
Reforma súdneho systému
Reforma systému zdravotnej starostlivosti
Preventívne programy
Programy na pomoc obetiam
Terapeutické programy pre páchateľov
7.Potreby výskumu
8.Záver
Kľúčové slová : 03.1
Poznámka:  1809 prezenčne; iné absenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 1505 voľná, 1809 voľná, 1810 voľná, 5209 požičaná, 6121 voľná

Klasifikácia: 03.1.4

Konať proti násiliu na ženách a deťoch : Iniciatíva spolkového kancelára a spolkovej ministerky pre záležitosti žien. / Edit. Fröschl, Elfriede; Edit. Löw, Sylvia, Red. Feigl, Susanne, Prekl. Cviková, Jana, GRU Sapáková, Jana, Red. Szolnokiová, Juliana. - 1. vyd. - Humenné/Bratislava : Pro Familia/Aspekt, 2008. - 52 s.
slo

ISBN 80-967964-1-0

Anotácia:  Obsah:
- Konať proti násiliu na ženách
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých
Podpora a sprevádzanie
Ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím
Čo ponúkajú ženské domy, poradne a iné pomáhajúce zariadenia
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Peniaze a byt
A čo deti
Násilie ohrozuje zdravie
Adresy a telefónne čísla
- Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch
Informácie pre dievčatá a chlapcov
Čo je sexualizované násilie páchané na dievčatách a chlapcoch
Dynamika sexuálneho zneužívania
Na čo sa musia pripraviť pomocníčky a pomocníci
Ochrana a odborná pomoc
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Zdravotnícka a terapeutická podpora
Pre rodičov
Adresy a telefónne čísla
- Konať proti násiliu na deťoch
Informácie pre deti a mládež
Čo je násilie na deťoch
Výchovná prax
Príčiny a spúšťače násilia
Ako rozpoznáme násilie
Čo môžu urobiť dospelí
Ochrana a odborná pomoc
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Adresy a telefónne čísla
Kľúčové slová : 03.1.4
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 2099 voľná, 4828 voľná, E0376 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT