Záznamy 1..10 z 21
pre vyhľadávací výraz "AU=DEBRECENIOVA, JANKA"

Ako čeliť diskriminácii. / Debrecéniová, Janka; REC Dlugošová, Zuzana, GRU Kolibská, Viera. 1. vyd. 2004, 2004
Metodická príručka : Občan a demokracia : Právo na každý deň. / aut. Obuch, Igor; aut. Rapoš, Ivan, Zacharovský, Milan, AKM Dlugošová, Zuzana, AKM Kolíková, Mária, AKM Králik, Andrej, AKM Telepková, Daniela, AKM Wilfling, Peter, aut. Debrecéniová, Janka. 1. vyd. 2004
Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku : Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti. / Debrecéniová, Janka; Očenášová, Zuzana, Prekl. Debrecéniová, Janka, Prekl. Donoval, Tomáš, Prekl. Hičárová, Tatiana, Prekl. Očenášová, Zuzana, GRU Würfl, Dušan. 1. vyd. 2005
Čo (ne)vieme o diskriminácii. / Debrecéniová, Janka. 2. vyd. 2008
Slovenský a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky : Zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ. / Debrecéniová, Janka; Filčák, Richard, Fotta, Martin, Jurásková, Martina, Kriglerová, Elena, Škobla, Daniel, VPR Milo, Daniel. 2004
Tu a teraz: sondy do života žien 45+. / Edit. Bútorová , Zora; Andruchová, Jana, Debrecéniová, Janka, Bútorová, Zora, Marošiová, Lýdia, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia. 1. vyd. 2007
Rodová rovnosť. / aut. Cviková, Jana; aut. Debrecéniová, Janka, aut. Kobová, Ľubica, zodp. red. Fábryová, Anna. 1. vyd. 2007
Právo na prácu. / Lamačková, Daniela; REC Debrecéniová, Janka. 1. vyd. 2007
Antidiskriminačný zákon : Komentár. / Debrecéniová, Janka. 1. vydanie 2008
Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. 1. vydanie 2007


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT