Záznamy 1..10 z 21
pre vyhľadávací výraz "AU=GURAN, PETER"

Atlas obcí Slovenska podľa rodinných a demografických charakteristík. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter, Ritomský, Alojz. 1996
OSN a rodina / The UN and the Family. / aut. Filadelfiová, Jarmila; aut. Guráň, Peter, aut. Vranová, Zuzana, Prekl. Limbecková, Kristína. 1995
Slovensko : Ľudia - život - rodina : People, life and the Family. / aut. Guráň, Peter; aut. Filadelfiová, Jarmila, GRU Šiml, Michal. 1. vyd. 1995
Anketa "Rodina 95" : údaje - fakty - názory. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter. 1996
Pramenná publikácia k výskumu "Multikulturálne rodiny súčasnej Európy" : subprojekt: "Rodiny hovoriace esperantom : Časť I.: Všeobecný dotazník : Postoje - hodnoty - život a charakteristiky rodiny. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter. 1996
Anketa "Ženy o sebe" : Záverečná správa z výskumu. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter. 1997
Hlavné demografické trendy - Slovensko 1996 / Main Demographic Trends Slovakia 1996 : údaje - fakty - názory. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter, GRU Podlesná, Helena. 1997
Rodová problematika na Slovensku : Súhrnná správa o stave spoločnosti (Slovensko 1998 - 1999). / Bútorová, Zora; Edit. Ivantyšyn, Michal, Edit. Mesežnikov, Grigorij, Filadelfiová, Jarmila, Guráň, Peter, Gyarfášová, Oľga, Farkašová, Katarína, ... [a i.]. 1999
Demografické trendy a rodina v postkomunistických krajinách Európy / Demographic Trends and Family in Europen Postcommunistic Countries. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter, GRU Kováčová, Zuzana. 1997
Rodina a dedina : Úryvky zo života v strede Európy. / Edit. Filadelfiová, Jarmila; Edit. Guráň, Peter, FOT Guráňová, Dana. 1998


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT