Záznamy 1..10 z 12
pre vyhľadávací výraz "AU=MAGUROVA, ZUZANA"

Piata žena : Aspekty násilia páchaného na ženách. / Edit. Cviková, Jana; Edit. Juráňová, Jana, Herman , Judith Lewis, Sopková, Eva, Logar , Rosa, Nathoo, Harnishakumari, Magurová, Zuzana, Buel, Sarah, Jones, Ann, Lipowska-Teutsch, Anna, Caplan, Paula J., Dworkin, Andrea, Mies, Maria, Egger, Renate, Grochová, Monika, GRU Sapáková, Jana. 1. vyd. 2001
Násilie páchané na ženách : Vybrané kapitoly. / Filadelfiová, Jarmila; Magurová, Zuzana, Mesochoritisová, Adriana. 2005
Čo znamená byť ženou na prelome tisícročia : materiály z kurzu. / Edit. Kiczková, Zuzana; AUT Juráňová, Jana, AUT Cviková, Jana, AUT Masson-Yensen, DiAnne, AUT Vranová, Zuzana, AUT Porubänová, Silvia, AUT Chadimová, Elvíra, AUT Remišová, Anna, AUT Ščibrányová, Hana, AUT Chaloupková, Mária, AUT Zachová, Anna, AUT Magurová, Zuzana.
Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí : Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27. - 29. apríla 1999 v Piešťanoch : Právne aspekty domáceho násilia. / Magurová, Zuzana.
POWER - Promotion of Women in European Border Regions : Austria - Hungary - Slovakia : Final Report : Grundtvig 2 Project within the Socrates Programme of the EU. / Edit. Jakowitsch, Judith; Edit. Szapuová, Mariana, Edit. Molnár, Anett, Mesochoritisová, Adriana, Bútorová, Zora, Maczucza, Éva, Hóbor, József, Tertinegg, Karin, Magurová, Zuzana, Pollhammer, Dagmar. 1. vyd. 2006
Novela zákona týkajúca sa domáceho násilia. / Magurová, Zuzana.
Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR. / editorka Mesochoristová, Adriana; editorka Zezulová, Jana, aut. Debrecéniová, Janka, aut. Durbáková, Vanda, aut. Filadelfiová, Jarmila, aut. Havlíček, Christián, aut. Jesenková, Andrea, aut. Karlovská, Dušana, aut. Kollárik, Roman, aut. Lamačková, Adriana, aut. Magurová, Zuzana, aut. Mesochoristová, Adriana, aut. Pietruchová, Oľga, aut. Schlesinger, Romana, aut. Bučková, Andrea. 1, vydanie 2011
Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí : Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27. - 29. apríla 1999 v Piešťanoch : Právne aspekty domáceho násilia. / aut. Magurová, Zuzana.
Istanbulský dohovor : Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. / ed. Mesochoritisová, Adriana ; aut. Guráň, Peter , aut. Magurová, Zuzana . 1. vyd. 2017
Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov. / aut. Magurová, Zuzana ; aut. Magurová, Hana . 1. vyd. 2018


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT