Záznamy 1..10 z 11
pre vyhľadávací výraz "AU=MAROSIOVA, LYDIA"

Krehká sila : Dvadsať rozhovorov o životných cestách žien. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Filadelfiová, Jarmila, Edit. Gyarfášová, Oľga, Edit. Marošiová, Lýdia, Edit. Šumšalová, Sylvia, Bauer, Edit, Balázs, Ján Krstiteľ, Breier, Peter, Čarnogurská, Marta, Cviková, Jana, Čechová, Soňa, Farkašová, Etela, Szapuová, Mariana, Farkašová, Katarína, Guráň, Peter, Juráňová, Jana, Kovačevičová, Soňa, Kusá, Jolana, Mathernová, Katarína, Michníková, Mária, Pufflerová, Šarlota, Sopková, Eva, Szomolányi, Soňa, Šimunková, Dagmar, Woleková, Helena, Yenchko, Betty. 1. vyd. 2001, 2001
Dnešné deti vo včerajších školách. / Gyarfášová, Oľga; Bútorová, Zora, Marošiová, Lýdia, Kúska, Miroslav, Hanulová, Eva, Hujdič, Tibor, Kviečinská, Jana, Mlynarčíková, Hana, Pašiaková, Helena, Rosa, Vladislav, Tóth, František, ZRE Szigeti, László.
(In: OS, Roč. II, č.12, s. 64-70, s. 64-70)
Dobrovoľníci : Prípadové štúdie. / Edit. Marošiová, Lýdia; Edit. Majchrák, Jozef. 2005
Matky na trhu (práce a života) : Výskumná štúdia. / Edit. Marošiová, Lýdia; Edit. Šumšalová, Sylvia, lek Bútorová, Zora, Red. Kollár, Miroslav, ILU Milonová, Lenka. 1. vyd. 2006
Tu a teraz: sondy do života žien 45+. / Edit. Bútorová , Zora; Andruchová, Jana, Debrecéniová, Janka, Bútorová, Zora, Marošiová, Lýdia, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia. 1. vyd. 2007
Správa z občianskeho monitoringu súdov : máj - júl 2005. / Dlugošová, Zuzana; Kolíková, Mária, Kováčechová, Eva, Marošiová, Lýdia, Pufflerová, Šarlota, Žilinčík, Pavol. 1. vydanie
Report on Civic Monitoring of Courts : May-July 2005. / Dlugošová, Zuzana; Kolíková, Mária, Kováčechová, Eva, Marošiová, Lýdia, Pufflerová, šarlota, Žilinčík, Pavol. 1. vydanie
Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. 1. vydanie 2007
Matky samy sebou : Výskumná štúdia. / ed. Marošiová, Lýdia; aut. Marošiová, Lýdia, aut. Jesenková, Adriana, aut. Nakhlé, Eva, aut. Nosková, Jana, aut. Šumšalová, Sylvia, aut. Uhlíková, Milena. 1. vyd. 2008
Pôrod - práva -pandémia : Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckých zariadeniach na Slovensku. / edt. Debrecéniová, Janka; aut. Debrecéniová, Janka, aut. Kotríková Rašmanová, Miroslava, aut. Marošiová, Lýdia. 1. vydanie 2021


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT