Záznamy 1..10 z 12
pre vyhľadávací výraz "AU=MESOCHORITISOVA, ADRIANA"

Spoločenské a ľudskoprávne aspekty problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch : Diplomová práca. / Mesochoritisová, Adriana. 1. vyd. 2001
Fascinovaný štátny tajomník. / Mesochoritisová, Adriana; RDC Šimečka, Martin.
(In: SME)
Násilie páchané na ženách : Vybrané kapitoly. / Filadelfiová, Jarmila; Magurová, Zuzana, Mesochoritisová, Adriana. 2005
POWER - Promotion of Women in European Border Regions : Austria - Hungary - Slovakia : Final Report : Grundtvig 2 Project within the Socrates Programme of the EU. / Edit. Jakowitsch, Judith; Edit. Szapuová, Mariana, Edit. Molnár, Anett, Mesochoritisová, Adriana, Bútorová, Zora, Maczucza, Éva, Hóbor, József, Tertinegg, Karin, Magurová, Zuzana, Pollhammer, Dagmar. 1. vyd. 2006
Rodová rovnosť v organizácii : Stručná sprievodkyňa. / Pietruchová, Oľga; Mesochoritisová, Adriana. 1. vyd. 2007
Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. 1. vydanie 2007
Výskum sexuálneho a reprodukčného správania v rómskych komunitách na Slovensku. / Filadelfiová, Jarmila; Mesochoritisová, Adriana, Andreasová, Jana, Baštúrová, Žaneta, Berkyová, Blanka, Cicková, Ivana, Gasová, Zita, Horváthová, Ingrid, Karáčová, Magdaléna, Kešeľ, Tibor, Plešková, Jarmila, Polláková, Božena, Rácová, Margita, Radičová, Gabriela, Snopková, Jana. 2005
Istanbulský dohovor : Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. / ed. Mesochoritisová, Adriana ; aut. Guráň, Peter , aut. Magurová, Zuzana . 1. vyd. 2017
Otázky a odpovede o Istanbulskom dohovore. / ed. Mesochoritisová, Adriana . 1. vyd. 2017
Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov ľ Prehľadová štúdia . / aut. Magurová, Hana ; aut. Magurová, Zuzana , korekt. Mesochoritisová, Adriana . 1. vyd. 2018


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT