Záznamy 1..10 z 16
pre vyhľadávací výraz "AU=SEKULOVA, MARTINA"

Tu a teraz: sondy do života žien 45+. / Edit. Bútorová , Zora; Andruchová, Jana, Debrecéniová, Janka, Bútorová, Zora, Marošiová, Lýdia, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia. 1. vyd. 2007
Ona a on na Slovensku : Zaostrené na rod a vek. / Bútorová, Zora; Bosá, Monika, Filadelfiová, Jarmila, Gyárfášová, Oľga, Minarovič, Milan, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia, Velšic, Marián. 1. vydanie 2008
She and he in Slovakia : Gender and age in the period of Transition. / Edit. Bútorová, Zora; Bosá, Monika, Filadelfiová, Jarmila, Gyárfášová, Oľga, Minarovič, Milan, Sekulová, Martina, Šušmalová, Sylvia, Velšic, Marián. 1. vydanie 2008
Women 45+ on Labor Market: Gender, Age and Equality of Opportunities : Proceeding of the International Conference, Bratislava, May 2007. / Edit. Bútorová, Zora; Edit. Gyárfášová, Filadefiová, Jarmila, Bosá, Monika, Kauppinen, Kaisa, Airila, Auli, Eskola, Kaisa, Šušmalová, Sylvia, Sekulová, MArtina, Marošiová, Lýdia, Debrecéniová, Janka, Andruchová, Jana, Mesochoritisová, Adriana, Böttcher, Angelika, Wolter, Isabella. 1. vydanie 2007
Na ceste k rovnosti. / Edit. Pufflerová, Šarlota; aut. Debrecéniová, Janka, aut. Gyárfášová, Oľga, aut. Chorváthová, Andrea, aut. Ondrušek, Dušan, aut. Pufflerová, Šarlota, aut. Sekulová, Martina, aut. Talian, Vladimír. 1. vydanie 2008
On the way to equality. / Edit. Pufflerová, Šarlota; Debrecéniová, Janka, Gyárfášová, Oľga, Chorváthová, Andrea, Ondrušek, Dušan, Pufflerová, Šarlota, Sekulová, Martina, Talian, Vladimír, Red. McCullough, Paul. 1. vydanie 2008
Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku. / aut. Filadelfiová, Jarmila; aut. Gyarfášová, Oľga, aut. Hlinčíková, Miroslava, aut. Sekulová, Martina. 1. vyd. 2010
Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy : Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov. / aut. Filadelfiová, Jarmila; aut. Gyarfášová, Oľga, aut. Sekulová, Martina, aut. Hlinčíková, Miroslava. 1. vyd. 2011
Migrantky medzi nami : Rodinné a rodové aspekty integrácie. / aut. Filadelfiová, Jarmila; aut. Sekulová, Martina. 1. vyd. 2009
Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia : Pohľady verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzanie. / aut. Sekulová, Martina; aut. Gyárfášová, Oľga. 1. vyd. 2010


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT