Záznamy 1..10 z 54
pre vyhľadávací výraz "PH=03.1.1"

Gewalt im sozialen Nahraum. / aut. Godenzi, Alberto. 1. vyd. 1994
Dieťa v ohrození VII. : Násilie v rodine : Interdisciplinárna konferencia. / Zost. Scherhaufer, Roman; AUV Národa , Anton, AUV Sádecký, Gejza, AUV Čery, Marek, AUV Fifeková, Martina, AUV Glomba, Matej, Chautur, Milan, Matula, Štefan, Škoviera, Albín, Woleková, Helena, Bakošová, Zuzana, Harineková, Milada, Lenczová, Mária, Schusterová, Iveta, Miňová, Dana, Cviková, Jana, Rešetka, Ľubomír, Sejčová, Ľuboslava, Medňanský , Stanislav, Hradiská, Elena, Kutaš, Radoslav, Mesárošová, Barbora, Naništová, Eva, Ščibranyová, Hana, Trepačová, Jana, Hybenová, Viera, Zlatohlavá, Jana, Ištoková, Zuzana, Komárik, Emil, Kopaová, Dorota, Anderková, Ľudmila, Hurban, Rudolf, Kopčanová, Dagmar, ň Lenczová, Terézia, Uhrová, Viera, KÖvér, Alexander, Medveďová, Ľuba, Učeň, Ivan. 1. vyd. 1997
National Committee on Violence against Women : Position Paper. / aut. National Committee on Violence against Women. 1. vyd. 1994
Ochrana obete v domácom násilí : Zborník príspevkov národnej konferencie konanej v dňoch 15. - 16. apríla 1999 v Bratislave. / aut. Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov. 1. vyd. 1999
Ending Domestic Violence? : Programs for Perpetrators : Full Report. / Edit. Simmons, Kerryn; GRU Mackintosh, Rochfort Thomas. 1999
Gondwana Photo Prix : Domáce násilie : Domestic Violence. / Edit. Jezerská, Zuzana; Prekl. Jezerská , Zuzana, Prekl. Slavin, Kevin, Sopková, Eva. 1. vyd. 2000
Spoločenské a ľudskoprávne aspekty problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch : Diplomová práca. / Mesochoritisová, Adriana. 1. vyd. 2001
Domáce násilie. / AUV Štúrová, Jana; Dobrotka , Géza, Šimčáková, Mária, Herdová, Silvia, ... [a i.]. 1. vyd. 2001
Piata žena : Aspekty násilia páchaného na ženách. / Edit. Cviková, Jana; Edit. Juráňová, Jana, Herman , Judith Lewis, Sopková, Eva, Logar , Rosa, Nathoo, Harnishakumari, Magurová, Zuzana, Buel, Sarah, Jones, Ann, Lipowska-Teutsch, Anna, Caplan, Paula J., Dworkin, Andrea, Mies, Maria, Egger, Renate, Grochová, Monika, GRU Sapáková, Jana. 1. vyd. 2001
Dneska tě ještě nezabiju : Zpráva o stavu domácíh násilí. / Vavroň, Jiří; AUV Vavroňová, Marie, AUV Prokopová , Zdena, Švecová, Petra, Kocourek, Bohumil, Pejchal, Aleš, Rudá, H., Baslová, Olga, Zubrycká, D., Pöthe, Peter, Horáčková, Alena, GRU Prokop, Zdeněk. 1. vyd. 1997


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT