Záznamy 1..10 z 30
pre vyhľadávací výraz "PH=05.3"

Die Tante : Eine Frau mit Eigenschaften Untersuchung eines Phänomens. / aut. Kreissl, Eva; GRU Heiskel, Brigitta. 1996
OSN a rodina / The UN and the Family. / aut. Filadelfiová, Jarmila; aut. Guráň, Peter, aut. Vranová, Zuzana, Prekl. Limbecková, Kristína. 1995
Slovensko : Ľudia - život - rodina : People, life and the Family. / aut. Guráň, Peter; aut. Filadelfiová, Jarmila, GRU Šiml, Michal. 1. vyd. 1995
Anketa "Rodina 94" : údaje - fakty - názory : 1. blok - 1. etapa. / Edit. Filadelfiová, Jarmila; GRU Stovíček, Roman. 1994
Anketa "Rodina 95" : údaje - fakty - názory. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter. 1996
Pramenná publikácia k výskumu "Multikulturálne rodiny súčasnej Európy" : subprojekt: "Rodiny hovoriace esperantom : Časť I.: Všeobecný dotazník : Postoje - hodnoty - život a charakteristiky rodiny. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter. 1996
Hlavné demografické trendy - Slovensko 1996 / Main Demographic Trends Slovakia 1996 : údaje - fakty - názory. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter, GRU Podlesná, Helena. 1997
Demografické trendy a rodina v postkomunistických krajinách Európy / Demographic Trends and Family in Europen Postcommunistic Countries. / Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter, GRU Kováčová, Zuzana. 1997
Rodina a dedina : Úryvky zo života v strede Európy. / Edit. Filadelfiová, Jarmila; Edit. Guráň, Peter, FOT Guráňová, Dana. 1998
Tradície slovenskej rodiny. / Botíková, Marta; Švecová, Soňa, Jakubíková, Kornélia, GRU Šebo, Andrej. 1. vyd. 1997


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2022, CEIT