Záznamy 1..10 z 328
pre vyhľadávací výraz "RV=2001"

Mozaika rodiny. / Edit. Kvapilová, Erika; GRU Kovačevičová-Fudala, Eva. 2001
Nebezpečná známosť alebo Daalenberské listy. / Haasse, Hella S.; Prekl. Bžoch, Adam, GRU Sapáková, Jana. 1. vyd. 2001
Štyri skupinové portréty žien v premenách času - tvorba slovenských poetiek 20. storočia. / Bokníková, Andrea. 2001
Závery 23. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN o výsledkoch päťročného vývoja od IV. svetovej konferencie o ženách, Peking, 1995 : 6. - 11. júna 2000, New York. / Red. Hajíčková, Martina; Prekl. Sýkorčinová, Adriana, SRL Kollárová, Henrieta, SRL Farkašová, Katarína. 2001
Regionálne prípravné zasadanie ECE o zhodnotení implementácie Pekinskej akčnej platformy k roku 2000 : 19. - 21. januára 2000, Ženeva : Dohodnuté závery. / Edit. Hajíčková, Martina; Prekl. Sýkorčinová, Adriana, SRL Farkašová, Katarína, SRL Kollárová, Henrieta. 2001
Když je ryba dobrá... : antologie norských povídek. / Edit. Stehlíková, Karolína; Edit. Fryščáková, Hana, Prekl. Kratochvilová, Eva, Prekl. Kotzianová, Eva, Prekl. Hůlková, Kateřina, Prekl. Trnková, Daniela, Prekl. Zounková, Karolína, Prekl. Mrázová, Daniela, GRU Mysliveček, Boris, ZRE Minařík, Petr, ZRE Řehořík, Pavel. 1. vyd. 2001
Broken Bodies, Shattered Minds : Torture and Ill-treatment of Women. / aut. Amnesty International. 1. vyd. 2001
Gender Mainstreaming : Documentation International Conference 9 - 10 October 2000, Vienna. / ed. Bittsánszky, Sarolta; ed. Weissenbacher, Ulrike, Bruce, Alicia, Charvat, Katharina, Lessing, Daniela, Okruhlicová, Anna, Sikulová, Radka, Starek, Jana, Wanzenböck, Christine, Prekl. Szabó, Sigrid. 2001
Vodič ženskih grupa u Hrvatskoj : Directory of Women's Groups in Croatia. / Edit. Knežević, Durda; Edit. Damjanović, Sunčica. 2001
Dropped Threads : What We Aren't Told. / Edit. Shields, Carol; Edit. Anderson, Marjorie, ILU Koven, Katrina. 2001


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT