Záznamy 1..10 z 179
pre vyhľadávací výraz "RV=2007"

Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce. / Filadelfiová, Jarmila; Edit. Bútorová, Zora, Red. Kollár, Miroslav. 1. vyd. 2007
Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu. / Repar, Stanislava. 1. vyd. 2007
Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku : Women in Civic and Political Life in Slovakia. / Bitúšiková, Alexandra; RVU Darulová, Jolana, RVU Očenášová, Slavomíra, RVU Koštialová, Katarína, RVU Chorvát, Ivan. 1. vyd. 2007
Feministická filozofie : Výsledky, problémy, perspektivy. / Nagl-Docekal, Herta; Prekl. Havelková, Hana, Red. Baranová, Olga. 1. vyd. 2007
Rovnosť žien a mužov : In Slovensko 2006 : Súhrnná správa o stave spoločnosti . / Filadelfiová, Jarmila; Bútorová, Jarmila. Edit. 1. vyd. 2007
Genderově citlivá výchova : Příručka pro vyučující základních a středních škol. / Zost. Babanová, Anna; Zost. Miškolci, Jozef, Babanová, Anna, Baslarová, Iva, Holemá, Irena, Jarkovská, Lucie, Kitzbergerová, Leonora, Minarovičová, Katarína, Miškolci, Jozef, Radová, Dana, Valdrová, Jana. 1. vyd. 2007
Príručka dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku. / Silvera, Rachel. 1. vyd. 2007
Tu a teraz: sondy do života žien 45+. / Edit. Bútorová , Zora; Andruchová, Jana, Debrecéniová, Janka, Bútorová, Zora, Marošiová, Lýdia, Sekulová, Martina, Šumšalová, Sylvia. 1. vyd. 2007
Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou : Aspekty parlamentných volieb. / Kobová, Ľubica; Maďarová, Zuzana, Edit. Cviková, Jana, Edit. Juráňová, Jana, Red. Szolnokiová, Juliana. 1. vyd. 2007
Balance sheet : Disadvanta. / Edit. Kovács, Magda Kósa; Edit. Petö, Andrea. 1 vyd. 2007


Naspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT