logo


Publikácie z fondu knižnice PTEÚ MV SR sú k dispozícii len na prezenčné štúdium.

Knižničný fond

Pri vyhľadávaní podľa kľúčových slov používajte prednostne invertovaný tvar a jednotné číslo (napr. "požiar lesný"). Následne, pre doplnenie vyhľadávania, môžete skúsiť zadať aj slová v prirodzenom poradí, resp. v množnom čísle. Povolenie znaku $ umožňuje pravostranné krátenie (dokončovanie) slov (napr. dotazom "požiar les$" nájdete všetky záznamy začínajúce týmto reťazcom znakov, t. j. aj "požiar lesa", aj "požiar lesný", aj "požiar lesného porastu" atď).

ON-LINE KATALÓG

Abecedné
prezeranie

Vyhľadávanie
dokumentov

Novinky
v knižniciOtváracie hodiny knižnice:
pracovné dni    8:00 – 15:00

Sídlo a kontaktné údaje knižnice:
Rožňavská 11, 831 04 Bratislava
telefón: 02/4859 3543, 02/4859 3540
mail: gabriela.durdovanska@minv.sk
Copyright © 2024, www.ceit.sk
Bázy dát sú riadené systémom Proflib-WEBIS