BIBLIA

Vítame Vás pri prezeraní Božieho Slova. Celý prehliadač pozostáva z troch sekcií: Starý zákon, Nový zákon a Konkordancia.

Starý zákon

V súčasnosti máme Starý zákon spracovaný v prekladoch: Roháčkov, Evanjelický, český Kralický, anglický King James a nemecký Elberfelder. Pripravujeme spracovanie niektorých ďalších prekladov, vrátane Nového Zákona (napr. niektoré ďalšie anglické preklady a pod.). Pripravujeme tiež spracovanie hebrejského originálu, a textu zo spolku Sv. Vojtecha.

Nový zákon

Nový zákon máme k dispozícii v prekladoch: Roháčkov, Evanjelický, Katolícky podľa Novej Vulgáty, Český ekumenický, Český Kralický, Anglický King James, Nemecký Elberfelder, grécky originál.

Konkordancia

Konkordancia umožňuje vyhľadávanie veršov (v rámci jedného prekladu) podľa jednotlivých slov alebo kombinácie slov s použitím logických operátorov and, or alebo and not s možnosťou použitia zátvoriek. Taktiež je možné použiť pravostranné krátenie - znak $. Vyhľadávanú frázu je nutné zapísať bez diakritiky. Pritom nezáleží na malých a veľkých písmenách. Takže celá fráza môže vyzerať napr.: lask$ and nadej. To znamená, že systém vyhľadá všetky verše, v ktorých sa vyskytuje slovo začínajúce na "lásk" (láska, láskou atď.) a súčasne slovo "nádej". V prípade vyhľadávania v gréckom texte, vyhľadávanú frázu je potrebné zapísať v transliterovanej forme (latinke).

PRIPRAVUJEME - Súčasný vzhľad tejto stránky nebol menený už niekoľko rokov a technológie internetových prehliadačov medzitým pokročili, v roku 2002 bol pripravovaný zbrusu nový design internetovej Biblie, http://www.ceit.sk/biblia/. Vývoj novej Biblie žial nemohol pokračovať, ale veríme, že sa na túto aktivitu podarí v najbližšej dobe nadviazať. Zároveň zachováne pôvodný design na adrese http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm kvôli kompatibilite so staršími prehliadačmi. Avšak ďalej sa bude vyvíjať už iba verzia na novej adrese (pridávanie ďalších prekladov, viacjazyčné menu, vytvorenie diskusnej skupiny, kniha návštev, linky na ďalšie stránky a pod.). Keďže celý vývoj novej verzie prebieha nezištne a z vlastných zdrojov (finančných aj časových), prosíme o trpezlivosť. Akékoľvek podnety, pripomienky a modlitby sú vítané.

Spracovanie bázy dát pre Internet:
Centre of Eco-Information & Terminology
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovakia
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Copyright © 1998-2003, Marek Šmihla, CEIT, NIPSOFT

Posledná aktualizácia tejto verzie: 25. 4. 2002